Andmebaasi logo
 

Metsamullast metsakasvukohatüübini

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2021

Kättesaadav alates

Autorid

Asi, Endla (koostaja)

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Keskkonnaagentuur

Abstrakt

Aastatel 2006–2008 läbi viidud metsamullaseire teise ringi ajal metsaseire I astme vaatlusaladel (ICP Forests Level-I, rahvusvaheline pilootprojekt BioSoil Soil) tehti kõigist projekti raames rajatud mula põhikaevete profiilidest kvaliteetsed fotod. Pildistatud põhikaeved on seotud konkreetsete puistutega ja on heaks abimaterjaliks visuaalse teabe saamiseks muldadest, mille peal meie metsad kasvavad. Eesti kohta on olemas suuremõõtkavaline (1:10000) mullastikukaart, millelt on võimalik välja lugeda küllaltki palju kasulikku teavet metsakasvukoha tingimuste kohta, sest maakera taimkate ja muld on arenenud üksteist vastastikku mõjutades. Antud töös on astutud samm edasi mullakaardil leiduvast infost ning toodud hulgaliselt näiteid mullaprofiilide fotode ja kirjelduste näol juba konkreetsete puistute kasvutingimuste kohta jaotatuna metsakasvukohatüüpide, klasside ja tüübirühmade lõikes. Peale selle on esitatud ka vajalikku lisateavet, mis on abiks mullastikukaartidel oleva informatsiooni tõlgendamiseks ja seoste loomiseks erinevate mullaliikide, nende omaduste ning nendel kasvavate puistute vahel. Siinkohal kasutan juhust ja avaldan tänu kõigile oma endistele kolleegidele, kes andsid oma panuse rahvusvahelise pilootprojekti BioSoil Soil edukaks täitmiseks ja käesoleva kirjatüki valmimiseks. Suur tänu ka emeriitprofessor Raimo Kõllile, professor Alar Astoverile ja dotsent Enn Leedule Eesti Maaülikooli mullateaduse õppetoolist, kes toetasid nõu ja jõuga nende tööde kordaminekut.

Kirjeldus

Märksõnad

metsamullad, kasvukohatüübid, käsiraamatud

Viide

Kollektsioonid