Andmebaasi logo
 

Impact of Gastrointestinal Protozoan Infections on the Acute Phase Response in Neonatal Ruminants

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2019

Kättesaadav alates

Autorid

Niine, Tarmo

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

After birth, neonatal ruminants go through crucial and sensitive period of rapid development and growth. During this period, they may interact with variety of microorganisms found in the surrounding environment. It would be beneficial for both the farmer and the veterinarian to have general biomarkers, useful in managing of this adaptation process. Such a tool could help in improving the prediction of the animals’ performance in the herd. The interactions between the ruminant and infectious agents can damage tissues in the host and trigger the innate immune response starting with the acute phase response (APR). This process can lead to an increase or decrease of specific acute phase proteins (APPs) in the blood serum. Fluctuations in concentrations of APPs may serve as proxies for assessing the inflammatory processes during the adaptation period of newborn animal. Particularly when the animal is transitioning from a low microbe environment in the uterus to the high microbe environment of the extrauterine life. In addition, there is growing evidence, that strong APR in the first weeks of life could influence the success as a production animal, such as the growth rate. The studies presented in the dissertation were longitudinal studies and each study focused on different ruminant species: reindeer calves, dairy calves and lambs. In each study, the focus was on the neonatal period (first three weeks of age), during which blood and faecal samples were collected and the growth rate was measured. In the study of lambs, a significant association with APPs was found at second week of life and the growth rate. Similar result was seen dairy calves that had an APR during the neonatal period, which had a negative association with the growth rate in older age. Additionally, Cryptosporidium infections was associated as a positive effect with APR in dairy calves. In reindeer calves, the APR was had a positive association with Giardia infections. In conclusion, current results offers promise of developing more precise indicators for measuring the outcome of the adaptation process of the immune system during the neonatal period.
Pärast poegimist läbivad vastsündinud mäletsejalised väga tähtsa ja tundliku ajajärgu. Sellel ajal puutuvad nad kokku ümbritsevas keskkonnas leiduvate erinevate mikroorganismidega. Nii loomaarstile kui ka loomakasvatajale on kasulik, kui neil oleksid hindamise skaala ja/või astmik, mille põhjal saaks kohanemisprotsessi edukust täpsemalt mõõta ja hinnata. Haigustekitajad, näiteks parasiidid, võivad ägeda nakkuse ajal kahjustada peremeesorganismi kudesid, mis omakorda kutsub esile kaasasündinud immuunsüsteemi reaktsiooni, mille ühe osana võib käivituda ägeda järgu vastus (acute phase response, APR). Selle tulemusena suureneb või väheneb teatud valkude kogus vereseerumis – neid nimetatakse ägeda järgu valkudeks (acute phase proteins, APP). Nende valkude koguse muutust seerumis saab kasutada haigustekitaja poolt vallandatud põletikureaktsiooni tugevuse mõõtmiseks. Samuti on leitud, et esimestel elunädalatel toimunud APP-de kontsentratsiooni suuremal muutusel on märkimisväärne seos hilisema massi-iibega. Doktoritöö hõlmab kolme vaatlusuuringut erinevatel mäletsejaliste liikidel: põhjapõdravasikad, piimaveisevasikad ja lambatalled. Igas uuringus oli vaatluse all neonataalne periood (sünd kuni kolm nädalat), mille jooksul koguti ja analüüsiti loomadelt vere¬- ja roojaproove ning mõõdeti nende massi-iivet. Uuringute tulemusena leiti oluline seos just teisel elunädalal toimunud APP-de muutuste ja hilisema massi-iibe vahel lambatallede puhul, ka piimaveisevasikate APR-i tugevus oli seotud sama näitajaga. Samuti leiti märkimisväärne seos ainurakse parasiidi krüptosporiidi ja APR-i vahel piimaveisevasikatel. Põhjapõdravasikate puhul täheldati positiivset seost APR-i ja Giardia-nakkuse vahel. Kokkuvõttes – antud töö tulemused on lootustandvad täpsemate hindamise skaalade leidmiseks, et hinnata immuunsüsteemi kohanemisprotsessi edukust mäletsejaliste neonataalperioodil.

Kirjeldus

A thesis for applying for the degree of Doctor of Philosophy in Veterinary Sciences

Märksõnad

dissertations, dissertatsioonid, loomakasvatus, veterinaaria, loomatervishoid, mäletsejalised, seedekulgla, nakkused, ainuraksed, mõjud, Eesti, Estonia, impacts, protozoa, infections, gastrointestinal tract, ruminants, animal health, veterinary medicine, animal breeding

Viide

Kollektsioonid