Andmebaasi logo
 

Jõhvi linna kalmistu hoolduskava

dc.contributor.authorAleksanderson, Külli (koostaja)
dc.contributor.authorNõmmela, Mari (koostaja)
dc.contributor.authorKallavus, Triin (koostaja)
dc.contributor.authorSekavin, Liisa (koostaja)
dc.date.accessioned2023-04-13T07:58:22Z
dc.date.available2023-04-13T07:58:22Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractKäesolev Jõhvi kalmistu hoolduskava on koostatud Jõhvi Vallavalitsuse tellimusel. Hoolduskava on koostanud Eesti Maaülikooli tudengid Külli Aleksanderson, Triin Kallavus ja Liisa Sekavin dotsent PhD Mari Nõmmela juhendamisel ainekursuse “Eesti kalmistud” raames. Hoolduskava koostamise eesmärgiks on anda ülevaade Jõhvi kalmistu ajaloolisest kujunemisest, maakasutusest, ole- masolevast olukorrast, kalmistu väärtustest ja probleemidest. Hoolduskavas tehakse ettepanekud kalmistuala edaspi- diseks hoolduseks. Hoolduskava koostamise käigus külastati Jõhvi kalmistut kahel korral (29.04.2017 ja 12.05.2017), mille käigus viidi läbi välitöid ning intervjuusid. Välitööde käigus kaardistati ja pildistati olemasolevat olukorda ning esinevaid probleeme. Täien- dava taustinformatsiooni kogumiseks viidi läbi intervjuud EELK Jõhvi Mihkli koguduse õpetaja Peeter Kalduriga, Jõhvi kal- mistu hooldaja ja valla heakorraspetsialisti Liivi Möldriga. Töö käigus konsulteeriti Jõhvi linna GIS spetsialisti Kristi Pärnaga ja MPÕK Jõhvi Issanda Ristimise Kiriku ülempreester Aleksandr Vershiniga. Ajaloolise ülevaate koostamisel tugineti erine- vatele materjalidele, sh arhiiviallikatele. Hoolduskava koosneb seletuskirjast koos illustreerivate jooniste ja fotodega. Esitatud on kaardimaterjal ning hooldustööde koondtabel. Hoolduskava on koostanud tudengid, mida on täpsustanud ja täiendanud Mari Nõmmela. Hoolduskava kaar- dimaterjali ja töö tervikuna on kokku pannud Liisa Sekavin. Käesolev projekt on suunav abimaterjal Jõhvi Vallavalitsusele edasiste hooldustegevuste kavandamiseks ja läbi viimiseks. Ettepanekute tegemisel lähtuti eesmärgist luua erinevate ajalooliste matmiskvartalitega terviklikult hooldatud kalmistu, mis oma miljööväärtusega ja kultuuripärandiga kõneleb Jõhvi ajaloost ja paiga identiteedist.est
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/8036
dc.publisherEesti Maaülikoolest
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)eng
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/eng
dc.subjectJõhvi kalmistuest
dc.subjectkalmistudest
dc.subjecthoolduskavaest
dc.titleJõhvi linna kalmistu hoolduskavaest
dc.title.alternativeJõhvi linn, Ida-Viru maakondest
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/reporteng

Failid

Originaal pakett

Nüüd näidatakse 1 - 1 1
Laen...
Pisipilt
Nimi:
Jõhvi kalmistu hoolduskava 2017.pdf
Suurus:
51.47 MB
Formaat:
Adobe Portable Document Format
Kirjeldus:
Täistekst

Kollektsioonid