Andmebaasi logo
 

Effects of cobalt nanoparticles on Microsporum canis in vitro

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2022

Kättesaadav alates

09.09.2022

Autorid

Granholm, Heidi Enneli

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Dematophytosis is a common infectious skin disease caused by various fungi of the Microsporum, Trichophyton and Epidermophyton species. Microsporum canis (M. canis) is causing dermatophytosis in small animals, and it is a zoonotic disease. Treatment of dermatophytosis ensures milder clinical signs and faster recovery. Cobalt nanoparticles (Co NPs) are currently being researched in order to find therapeutic uses, such as anti-cancer, anti-microbial and anti-fungal properties. The aim of this thesis was to study the antifungal effect of cobalt nanoparticles on the growth of M. canis. Our study was a laboratory study carrying out experiments in vitro. Mixtures of different concentrations of Co NPs with Aloe vera gel and Phosphate Buffered Saline solution were created to test the antifungal properties against dermatophyte M. canis. The results showed that where Co NPs were used, there was no growth of M. canis. The Co NPs are exhibiting an antifungal effect and more research should be done investigating further and on the toxicity. Co NPs could possibly be considered a future treatment of dermatophytosis caused by M. canis.
Dermatofütoos on üldlevinud nahaseenhaigus, mida põhjustavad perekondadesse Microsporum, Trichophyton ja Epidermophyton kuuluvate seente liigid. Microsporum canis’e (M. canis) poolt põhjustatud dermatofütoos on zoonootiline haigus, mis on väga nakkav nii väikeloomadele kui inimestele üle maailma. Dermatofütoosi ravi tagab kergemad kliinilised tunnused ja kiirema paranemise. Käesolevate teadusuuringute raames uuritakse koobalti nanoosakeste terapeutilisi kasutusvõimalusi, nende vähivastaseid, antimikroobseid ja seentevastaseid omadusi. Antud lõputöö eesmärgiks oli uurida koobalti nanoosakeste seentevastast toimet dermatofüüt M. canis’e kasvu suhtes. Uurimine viidi läbi laboratooriumis ja katsed teostati in vitro. Valmistati erinevate kontsentratsioonidega koobalti nanoosakeste ja Aloe vera geeli ning fosfaatpuhvri lisandiga keedusoolalahused. Katse tulemused näitasid, et koobalti nanoosakeste kasutamisel ei toimunud M. canis’e kasvu ja võis täheldada koobalti nanoosakeste seentevastast toimet. Edasiste uuringute käigus tuleb teostada täiendavad katsed koobalti nanoosakeste seentevastase toime väljaselgitamiseks, samuti koobalti nanoosakeste toksilisuse uurimiseks. Koobalti nanoosakesed võivad osutuda M. canis’e poolt põhjustatud dermatofütoosi tulevikuraviks.

Kirjeldus

Final Thesis Curriculum in Veterinary Medicine

Märksõnad

magistritööd, master thesis, Microsporum canis, cobalt nanoparticle, antifungal

Viide

Kollektsioonid