Andmebaasi logo
 

Campylobacter spp. in fresh broiler chicken meat and pig caecal samples in Estonia

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2024

Kättesaadav alates

Autorid

Tedersoo, Triin

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Estonian University of Life Sciences

Abstrakt

Campylobacteriosis has been the most frequently reported zoonosis in the European Union (EU) since 2005. A total of 127,840 confirmed cases of human campylobacteriosis were reported in 2021, with a notification rate of 41.1 per 100,000 people in the EU. Campylobacter jejuni and Campylobacter coli are the main Campylobacter species causing 80 and 10% of human infections, respectively. The majority of Campylobacter spp. infections are mild and self-limiting. However, it can result in severe systemic illness or mortality in children, older adults, and immunocompromised individuals. Several studies have confirmed that poultry meat, especially broiler chicken meat, is the primary source of human campylobacteriosis; however, the role of pork in the development of Campylobacter enteritis in humans has not been well studied. Nevertheless, pig-derived C. coli have been linked to Campylobacter infections in humans. The current study revealed that broiler chicken meat of Lithuanian and Latvian origin sold in Estonian retail stores was contaminated with highly resistant Campylobacter spp. High genetic diversity was observed among the Campylobacter isolates from fresh broiler chicken meat samples. Genotyping has revealed a link between campylobacteriosis in Estonia and imported fresh broiler chicken meat. The antimicrobial resistance profile of Lithuanian broiler chicken meat isolates overlapped with those obtained from humans in Estonia. This implies that eating Campylobacter-contaminated broiler chicken meat could pose a potential risk to Estonians. In addition to broiler chicken meat, pork consumption can also pose a potential public health risk, as this study revealed that pigs are carriers of antimicrobial-resistant C. coli. Antimicrobial-resistant bacteria in food can reach consumers and pose a threat to their health. To mitigate the incidence of antimicrobial resistance in Campylobacter spp., it is critical to adhere to treatment guidelines for both humans and animals, as well as implement proper practices at the farm level.
Kampülobakterioos on Euroopa Liidus (EL) alates 2005. aastast kõige sagedamini teatatud zoonoos. 2021. aastal registreeriti EL-is 127 840 kampülobakterioosi juhtumit, mis moodustab 41,1 juhtu 100 000 inimese kohta. Peamised kampülobakteri liigid on Campylobacter jejuni ja Campylobacter coli, mis põhjustavad vastavalt 80% ja 10% inimese kampülobakterioosi juhtumitest. Enamasti on Campylobacter spp. infektsioonid kerge kuluga ja mööduvad kiiresti. Siiski võivad need lastel, eakatel ja immuunpuudulikkusega inimestel põhjustada raskekujulisi haigusi või harvadel juhtudel suremust. Mitme uuringu põhjal on linnuliha, eriti kanabroileriliha inimese kampülobakterioosi esmane allikas. Sealiha rolli inimese kampülobakterioosi tekkes on vähe uuritud, kuid on leitud seoseid sigadelt pärineva C. coli ja inimese kampülobakteri infektsioonide vahel. Käesolevast uurimistööst selgus, et Eesti jaemüügis müüdav Leedu ja Läti päritolu kanabroilerilihas on saastunud resistentsete kampülobakteritega. Värskest kanabroilerilihast pärinevate kampülobakteri isolaatide hulgas leiti suur geneetiline mitmekesisus. Genotüpiseerimisel tuvastati seos Eesti kampülobakterioosijuhtumite ja imporditud värske kanabroileriliha vahel. Leedu kanabroilerilihast isoleeritud kaheksa Campylobacter spp. iselaadi genotüüpi kattusid Eesti inimestelt isoleeritud kampülobakterite genotüüpidega. See tähendab, et kampülobakteritega saastunud imporditud kanabroileriliha söömine võib kujutada endast potentsiaalset ohtu Eesti inimeste tervisele. Lisaks kampülobakteritega saastunud kanabroilerilihale võib rahva tervist ohustada ka kampülobakteritega saastunud sealiha tarbimine, sest uurimistöö tulemuste põhjal on sead sageli resistentsete C. coli’de kandjad. Toidus olevad antibiootikumidele resistentsed bakterid võivad jõuda tarbijateni ja kahjustada nende tervist. Kampülobakterite antibiootikumiresistentsuse vähendamiseks on oluline järgida ravijuhiseid nii humaan- kui ka veterinaarmeditsiinis.
The publication of this dissertation is supported by the Estonian University of Life Sciences.

Kirjeldus

A Thesis for applying for the degree of Doctor of Philosophy in Veterinary Science.
Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loomaarstiteaduse erialal.

Märksõnad

dissertations, dissertatsioonid, zoonoosid, kampülobakterid, genotüüp, linnuliha, ussripik, siga, Campylobacter spp., ravimiresistentsus, zoonoses, Campylobacter, genotype, poultry, appendix, pig, drug resistance

Viide

Kollektsioonid