Andmebaasi logo
 

Põllumajandustootja majandustegevuse mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2016

Kättesaadav alates

Autorid

Lillemets, Jüri
Mõtte, Mati

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Põllumajandusettevõtjatel on mitmeid võimalusi enda ettevõtte tegevuse arendamiseks. Võib (1) jätkata põllumajandustegevusega vähemalt endises mahus, andes olemasolevale toodangule lisandväärtust või lisades toodangu valikusse uusi tooteid, (2) mitmekesistada ettevõtte tuluallikaid, lisades ettevõtte tegevuste hulka mittepõllumajanduslikke tooteid või teenuseid või (3) põllumajandustootmise vähendamine või lõpetamine (Meert jt 2005:83–84). Eesti maaelu arengukava 2007-2013 ja Eesti Maaelu arengukava 2014-2020 meetmete hulgast võib leida mitmeid, mis on suunatud suuresti esimese kahe arengustrateegia toetamiseks põllumajandusettevõtjate seas. Sealjuures võib oletada, et mitmekesistamisele suunatud meetmed 3.11 ja 6.42 aitavad lisaks teisele arengusuunale teatud mõttes kaasa ka kolmanda ellu viimisele. Käesoleva aruande aluseks olevas uuringus keskenduti Eesti põllumajandusettevõtjate kontekstis aga teisele arengustrateegia ehk põllumajandusettevõtte tegevuse mitmekesistamisele väljapoole põllumajandust. Uuringu eesmärgiks oli läbi viia analüüs, mis annaks ülevaate põllumajandustootja majandustegevuse mittepõllumajandusliku tegevuse suunas mitmekesistamise põhjustest, vajalikkusest ja mõjust põllumajanduslikule ettevõtlusele ning seostest ettevõtja suuruse, finantsnäitajate ja muude sotsiaalmajanduslike teguritega. Varasemalt pole kaardistatud põllumajandustootjate majandustegevuse mitmekesistamise aluseid ja seega puudub ülevaade põllumajandustootjate mitmekesistamise põhjustest, vajalikkusest ja kasulikkusest. Lähtuvalt sellest on keeruline öelda, kas meetme 6.4 (edaspidi meede 6.4) raames põllumajandustootjatele välja töötatud tingimused, nõuded ja hindamiskriteeriumid annavad soovitud tulemusi ning aitavad hädas olevaid põllumajandustootjaid oma majandustegevust mitmekesistada. Uuring oli vajalik ka selleks, etselgitada välja põllumajandustootjate madala huvi põhjused oma põllumajandusliku tegevuse mitmekesistamisel mittepõllumajandusliku tegevuse suunas võrreldes muude mittepõllumajanduslike ettevõtjatega.

Kirjeldus

Täistekst

Märksõnad

põllumajandustootjad, maaettevõtlus, majandussektorid, uuringute aruanded, Eesti

Viide

Kollektsioonid