Andmebaasi logo
 

Mustika-kõdusoo kasvukohatüübi männikute (Pinus sylvestris L.) maapealne biomass ja kuivenduse mõju puude jämeduskasvule

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2015

Kättesaadav alates

Autorid

Agarmaa, Mihkel

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Abstrakt

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on uurida kuivenduse mõju mustika-kõdusoo männikute puidu produktsioonile Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas kasvavate puistute näitel. Töös hinnatakse kolmes erineva vanusega puistus maapealset biomassi ning puistute reageerimist kuivendusele aastarõngaste laiuste kaudu. Töö põhineb Järvselja Õppe-ja Katsemetskonnas kolmel erineval kuivendatud katsealadel, mille tarbeks koguti andmeid 2014 aasta kevadel ja suvel suvepraktika käigus. Viimase aasta tüvepuidu juurdekasvu analüüsimiseks kasutati 12 mudelpuu analüüsikettaid, millelt mõõdeti LINTAB süsteemiga aastarõngaste laiusi 0,001 mm täpsusega. Tulemused näitasid, et uuritud männikute maapealse osa biomassid olid: 219; 169 ja 112 t hal , männikute tagavarad olid: 420; 322 ja 214 m3 ha-l ja viimase aasta tüvepuidu juurdekasvud olid: 6,2; 3,4 ja 5,5 m 3 ha-l a -l . Aastarõngaste kuivendusjärgne laienemine oli suurim vanimas puistus, kus kuivendusjärgselt suurenes aastarõngaste laius 4,3 korda. Noorimas puistus polnud aastarõngaste hüppelist laiuse kasvu märgata. Aastarõngaste laiust mõjutas positiivselt ca 50. aastases puistus läbi viidud harvendusraie.
The main objectives of the master thesis was: 1) to estimate the above-ground biomass of three Scots pine stands at the ages of 110-, 90- and 65-years growing in Myrtillus drained swamp site-type in Järvselja experimental forest district; 2) to assess the effect of forestland drainage on the increment of the radial growth of trees in the same stands. Model tree method (Bormann and Gordon, 1984) was used to estimate the above-ground biomass of the stands; the annual ring width of model trees was measured with the LINTAB system, which allows to measure with 0.001 mm accuracy. The data for this paper was gathered in spring and summer 2014 in Järvselja. The main results of the study were: the above-ground biomass of the stands was 219; 169 and 112 t ha-1 ; growing stock of the stands was 420; 322 and 214 m3 ha-1 and the current year’s stemwood increment 6.2; 3.4 and 5.5 m 3 ha-1 y -1 in 110-, 90- and 65-year-old stand, respectively. The effect of drainage on the annual ring width increment was the highest in 110-year-old stand; in 65-year-old stand there did not occur a clear peak in the annual ring width caused by the drainage. However, there was a notable increase in tree annual ring width in 65-year-old stand caused by the thinning which was carried out at the stand age of 50- years. The stemwood density was estimated in 110- and 65-year-old stand where the respective values were 0.50 and 0.48 g cm3 . The result is in very good accordance with the value by Saarman (2006).

Kirjeldus

Märksõnad

kasvukohatüübid, puistud, männikud, mänd, biomass, metsakuivendus, puud (bot.), aastarõngad, kasv, magistritööd

Viide

Kollektsioonid