Andmebaasi logo
 

Contribution to the diagnosis and prognosis of canine cardiac disease through electrodiagnostics and diagnostic imaging

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2020

Kättesaadav alates

Autorid

Mõtsküla, Paul Fridtjof

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Cardiomyopathy is defined as the heart muscle disease, leading to myocardial dysfunction. The World Health Organisation (WHO) classification includes dilated, hypertrophic, restrictive, arrhythmogenic right ventricular (ARVC) and unclassified cardiomyopathies. The study of cardiomyopathies in animals also contributes to a better understanding of the underlying pathophysiological processes and mechanisms of human cardiomyopathies. Cardiomyopathies account for a large proportion of overall morbidity and mortality in canine population with an estimated prevalence of 0.05%. The prevalence of dilated cardiomyopathy in certain dog breeds can be as high as 24-58%. ARVC has been described mainly in Boxer dogs, but the exact prevalence is not known due to the lack of definitive diagnostic criteria. The current study provides valuable prognostic information for the Boxer dogs with suspected ARVC that can be gained from 24-hour ambulatory electrocardiography (Holter monitoring) and from a single echocardiographic measurement that can be easily obtained during routine echocardiographic examination. A large difference between various dog breeds exists in prevalence and progression of different subtypes of cardiomyopathies. To investigate the extent of these differences, the prevalence of cardiac disease in another large dog breed with known predisposition to heart diseases, the Dogue de Bordeaux, was analysed. The previous information on the cardiac disease in this breed is mainly based on single case reports or small case series. The current study gives a broader overview of the heart diseases in this breed. Cardiac magnetic resonance tomography has a very important role in the diagnosis of human cardiomyopathies and the heart diseases in general but has not been widely used in veterinary medicine. The current study also contributes to the knowledge by a comparative analysis of the cardiac volumetric measurements acquired by echocardiography and magnetic resonance tomography.
Kardiomüopaatia ehk südamelihase mittepõletikuline haigus on talitlushäiretega kulgevate südame lihaskesta haiguste üldnimetus. Siia kuuluvad vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) klassifikatsioonile dilateeruv, hüpertroofiline, restriktiivne, arütmogeenne parema vatsakese (arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, ARVC) ja klassifitseerimata kardiomüopaatia. Loomade ja inimeste kardiomüopaatia tunnused ja südamelihases tekkivad muutused on väga sarnased, mistõttu on võimalik loomade haigusi kasutada mudelina inimeste vastavate haiguste käsitlemisel. Kardiomüopaatia on üks sagedasemaid koerte haigestumuse ja suremuse põhjuseid ning selle levimus sõltub suurel määral kardiomüopaatia tüübist ja koera tõust. Dilatatiivse kardiomüopaatia levimus koertel on hinnanguliselt 0,05%, ulatudes osa tõugudel 24–58%-ni. ARVC-d on kirjeldatud eeskätt bokseritel, kuid selle levimust on raske täpselt hinnata üheste diagnostiliste kriteeriumite puudumise tõttu. Uurimistöö tulemustest selgus, et 24-tunnine ambulatoorne elektrokardiograafia (Holteri uuring) ning üks standardsel südame ultraheliuuringul teostatav mõõtmine annavad väärtuslikku prognostilist teavet ARVC kahtlusega bokseritel. Kardiomüopaatiate alaliikide vahel esineb väga olulisi tõulisi erinevusi. Uurimistöös kirjeldati nende erinevuste selgitamiseks südamehaiguste levimust teisel suurel koeratõul, bordoo dogil. Sellel tõul esinevate südamehaiguste kirjeldusi on erialakirjanduses küllalt palju, kuid need tuginevad enamasti üksikutele haigusjuhtumitele või väikestele haigusjuhtude seeriatele. Siinses uurimistöös esitatakse põhjalikum analüüs bordoo dogil esinevatest südamehaigustest. Uurimistöös kirjeldatakse ka ühe olulise, kuid seni veterinaarias suhteliselt väheuuritud diagnostikameetodi, südame magnetresonantstomograafia, rakendusvõimalusi. Täpsemalt võrreldi südame alaosade mahtude mõõtmistulemusi, mis saadi südame ultraheli- ja magnetresonantstomograafiauuringul.

Kirjeldus

A Thesis applying for the degree of Doctor of Philosophy in Veterinary Science.

Märksõnad

dissertations, dissertatsioonid, koerte haigused, koer, südamehaigused, kardiomüopaatiad, piltdiagnostika, elektrodiagnostika, haiguse prognoos, dog diseases, dog, heart diseases, cardiomyopathy, diagnostic imaging, electrodiagnosis, prognosis of disease

Viide

Kollektsioonid