Andmebaasi logo
 

Aedmaasikate (Fragaria × ananassa Duch.) toiteelementidega varustatus ja saagikus mahetootmises sõltuvalt väetamisest

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2017

Kättesaadav alates

Autorid

Põdra, Elen

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Aedmaasikas on üks hinnatumaid marjakultuure maailmas. Aina enam otsitakse tehnoloogiaid, kuidas saada kvaliteetsemat ja suuremat saaki võimalikult keskkonnasõbralikult ja jätkusuutlikult. Antud uurimuse eesmärgiks oli välja selgitada erinevate maheviljeluses lubatud väetiste mõju kahe aedmaasikasordi toiteelementidega varustatusele ja saagikusele . Katses kasutati hiliseid sorte ´Florence´ ja ´Salsa´. Taimi väetati kolme erineva väetisega: kontrollvariandis kasutati kanasõnnikuleotist, teisteks väetusvariantideks olid Monterra- ja Bionur-väetised. Katse keskmisena oli Monterra väetusvariandi taimede lehtede fosforisisaldus teiste väetusvariantide lehtede fosforisisaldusest oluliselt madalam. Täisõitsemises oli ´Salsa´ lehtede kaltsiumisisaldus statistiliselt kõige madalam Bionur-väetusvariandis. ’Florence’ lehtede kaltsiumisisaldus oli kõikides väetusvariantides oluliselt madalam kui ´Salsa´ lehtede kaltsiumisisaldus. Täisõitsemises oli ´Florence´ ja ´Salsa´ lehtede lämmastikusisaldus tendentsina kõige kõrgem Bionur-väetise variandis.’Florence’ saak jäi nii katse keskmisena kui ka kõikides väetusvariantides ’Salsa’ saagist oluliselt väiksemaks. Väetamine mõjutas antud katses vaid ’Salsa’ kogusaaki: Bionur-väetisega variandist saadi oluliselt väiksemat saaki kui kontrollvariandist. ’Salsa’ vilja keskmine mass oli katse keskmisena ’Florence’ omast oluliselt suurem. Katse keskmisena saadi Bionurväetisevariandist oluliselt väiksemaid vilju, kui Monterra- ja kontrollvariandist.
Strawberry is one of the most valued fruit crops in the world. Interest in sustainable growing technologies which would enable to get high qiulity fruits, is rising. The hypothesis of the current master thesis was that different fertilizers used in organic strawberry production might have cultivar- dependent influence on strawberry nutrition and yield. The aim of the research was to find out the effect of three different fertilizers on strawberry plant nutrition and yield in organic production. Late- ripening cultivars ’Florence’ and ’Salsa’ were used at the experiement. Fertilizers had cultivar- dependent influence on strawberry nutrition and yield. ’Salsa’ was more affected by fertilization than ’Florence’. Bionur- fertilizers increased leaf N content, but fruit size and total yield was lower compared to the control treatment fertilized with chicken manure. ’Florence’ leaf K-, Ca- and Mg- content was not affected by fertilization and also the effect on fruit size and yield was insignificant. As an average of the experiment, total yield, marketable yield and fruit size was significantly higher in ’Salsa’ compared to ’Florence’. The hypothesis of the research was confirmed, since different fertilizers had cultivardependent effect on strawberries. ′Salsa′ turned out to be more suitable for organic production than ’Florence’. Monterra fertilizer did not increase the yield compared to the control treatment, but was less time- consuming than application of chicken manure solution and therefore can be recommended in organic strawberry production.

Kirjeldus

Magistritöö Aianduse õppekaval

Märksõnad

magistritööd, aedmaasikas, väetamine, mahetootmine, sordid, erinevused

Viide

Kollektsioonid