Andmebaasi logo
 

Energiavõsa : käsiraamat tõhusast biomassi tootmisest kasutades keskkonnaohutult reovett ja selle jääkmuda

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2008

Kättesaadav alates

Autorid

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eestimaa Talupidajate Keskliit

Abstrakt

Käesolev käsiraamat on koostatud ja avaldatud Euroopa Liidu rahastatud projekti „BIOPROS“ raames. 25 partnerit 11 Euroopa riigist töötasid enam kui kolm aastat mitmesuguste lahenduste kallal, mis võimaldaksid reovee ja selle jääkmuda kasutamise lühikese raieringiga kultuuride kasvatamisel1 ohutumaks ja tõhusamaks muuta. Projekti käivitamise peamiseks ajendiks olid Rootsi, Suurbritannia, Eesti ja Poola kogemused selles vallas. Nendes riikides on tekkinud võimalused kasutada pajuistandike potentsiaali nii, et oleks korraga saavutatud kõrge saagikusega puitbiomassi tootmine ja sellega seonduv reovee puhastamine. „BIOPROS-i“ raames keskenduti paju ja papli ( Salix spp. ja Populus spp.) energiavõsa istandike rajamisele, sest need on kaks kõige tavalisemat liiki Euroopas, mida kasutatakse lühikeste raieringiga kultuuridest puitbiomassi tootmiseks. Samas ei maksa energiavõsa piirata ainult nende kahe liigiga. Ka eukalüpt, lepp (Alnus spp.) ja teisedki puud võivad mõnes piirkonnas suure potentsiaaliga energiavõsa liigid olla. Nad on kiire kasvuga ning omastavad hästi vett ja toitaineid, olles seetõttu head reovee ja selle jääkmuda kasutajad. Puitbiomassi tootmine paju- ja papliistandikes ilma reovett ja selle jääkmuda kasutamata on Euroopas üsna levinud. Sellise tootmise kohta (nt lühikese raieringiga madalmetsa kasvatamise kohta) on avaldatud päris palju juhiseid (vt lisa). „BIOPROS“ aga on keskendunud inimtegevuse jääkproduktide ohutule taaskasutamisele energiavõsa kasvatamisel ja sellisena sisaldab see käsiraamat hulga spetsiifilist lisainfot just niisuguse praktika kohta.

Kirjeldus

Käsiraamat

Märksõnad

energiavõsa, energiakultuurid, metsakasvatus, reovesi, muda, taaskasutus, rentaablus, käsiraamatud

Viide

Kollektsioonid