Andmebaasi logo
 

Analysis of molecular genetic and life-history traits in Eurasian perch (Perca fluviatilis L.)

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2016

Kättesaadav alates

Autorid

Pukk, Lilian

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Fishes provide food and livelihood for hundreds of millions of people around the world and currently fish consumption is higher than ever before. As a consequence, the threats of over-exploitation, illegal fishing and fish trade are very high. Because biologically insensible management actions or lack of necessary regulations may lead to population collapse, better understanding of genetic population structure and fisheries-induced changes in life-history traits is essential for conservation of local fish populations. Thus, the main goals of this thesis were to generate novel genomic resources, characterize population genetic structure, and study the consequences of overfishing of Eurasian perch populations and its potential causes to various life-history traits in Estonia. The over-exploitation of Eurasian perch population had strong influence on size- and age-distribution, juvenile growth rate and age of sexual maturation in males. Development of novel low-cost genome complexity reduction protocol enabled to identify large number of single nucleotide polymorphisms and microsatellite markers. Based on observed genetic structuring between two commercially most important perch fishery locations in Estonia (Väinameri Sea region and Lake Peipus), new microsatellite markers successfully revealed the genetic origin of perch, which can be used to fight against illegal fishing and fish trade. The population genetic framework described within this thesis represents a small but important milestone towards developing biologically sound conservation and management strategies for Eurasian perch.
Erinevad kalaliigid moodustavad suure osa sadade miljonite inimeste toidu- ja elatusallikast üle maailma ning selle tulemusena on paljud liigid tugevalt ülepüütud. Kalavarude kaitse ja säästliku kasutamise eelduseks on täpne teave liigi populatsioonide geneetilise muutlikkuse ja struktuuri ning kalapüügist põhjustatud elukäiguomaduste muutuste kohta. Neid aspekte arvestamata on väga keeruline kaitsemeetmeid rakendada. Sellest tulenevalt oli doktoritöö põhieesmärgiks uurida ülepüügi ja populatsiooni taastumise mõju populatsioonigeneetilistele näitajatele ja elukäiguomadustele ning välja selgitada ahvenapopulatsioonide geneetiline struktuur Eestis. Lisaeesmärgiks oli ahvena jaoks välja töötada uudseid molekulaarseid markereid (mikrosatelliidid, ühenukleotiidsed polümorfismid), mida saaks rakendada geneetilise populatsioonistruktuuri detailsemaks väljaselgitamiseks ja illegaalse püügi kahtlusega ahvenate päritolu määramiseks. Tulemustest selgus, et ülepüük mõjutas oluliselt ahvenate vanuselist struktuuri, suurust ja noorkalade kasvukiirust ning põhjustas isaste kalade varasema suguküpsuse saabumise. Uue põlvkonna sekveneerimise meetodeid kasutades oli võimalik kiirelt ja odavalt saada uut geneetilist informatsiooni, mida saab tulevikus kasutada usaldusväärseks populatsioonigeneetika näitajate hindamiseks ning illegaalse püügi kahtlusega kalade päritolu määramiseks. See võimaldab tõhusamalt võidelda illegaalse kalapüügi ja kaubandusega. Samuti saadi uut informatsiooni Eesti ahvenapopulatsioonide geneetilise struktuuri kohta nii mage- kui riimvee tingimustes. Doktoritöös kirjeldatud populatsioonigeneetiline teave ahvena kohta on oluline eeldus bioloogiliselt põhjendatud kaitsestrateegiate ning populatsioonide jätkusuutliku majandamise kavade väljatöötamiseks Eestis.

Kirjeldus

A Thesis for applying for the degree of Doctor of Philosophy in Agricultural Sciences

Märksõnad

ahven, dissertatsioonid, European perch, habitats, elupaigad, population dynamics, populatsioonidünaamika, population genetics, populatsioonigeneetika, genetic variability, geneetiline muutlikkus, genetic research, geeniuuringud, fish conservation, kalakaitse, Eesti, Estonia, Baltic Sea, Läänemeri, Peipsi järv, Lake Peipsi, dissertations

Viide

Kollektsioonid