Andmebaasi logo
 

Biogaasijaamade ohutus

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2012

Kättesaadav alates

Autorid

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Põllumeeste Keskliit

Abstrakt

Käesolev eestikeelne trükis on välja antud biogaasijaamade ohutuseeskirjade tutvustamiseks Saksamaal, millele toimetajad on lisanud infot Eesti õigusaktide kohta. Selle aluseks on põllumajandustootjate ametiühingute poolt Saksamaal välja antud ohutuseeskirjad “Technische Information 4, Sicherheitsregeln für Biogasanlagen”, milles selgitatakse ja täpsustatakse nõudeid biogaasijaamade rajamisele ja käitamisele. Juhendis antakse näpunäiteid projekteerimisbüroole, ehitusfirmale, operaatorile ja omanikule 0,1 baarist väiksema töörõhuga põllumajanduslike biogaasijaamade kohta. Kokkuvõtlikult on esitatud kõige olulisemad eeskirjad ja viidatakse standarditele, mida tuleb järgida. Nende ülevaate leiate lisast 11. Biogaasijaamade ohutuseeskirjad kiideti heaks 30. septembril 2008 töötervishoiu ja tööohutuse nõukogus Saksamaal. Eestikeelse väljaande näol ei ole tegemist tehnilise standardi ega ametkondliku juhendiga ning see ei asenda saksakeelset originaali!

Kirjeldus

Ohutuseeskirjad

Märksõnad

biogaas, tootmistehnoloogia, põllumajandustööstus, põllumajandusjäätmed, energiakultuurid, gaaskütused, gaasitehased, ohutus, ohutuseeskirjad

Viide

Kollektsioonid