Andmebaasi logo
 

Põllumajandusühistute parimate tavade juhtumiuuringud : sarnasused ja erinevused EL-i tasandil

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

Autorid

Kiisk, Taavi
Värnik, Rando

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Eesti Maaülikool on ainus ülikool Eestis, mille prioriteedid akadeemilises ja teadustegevuses on inimese olemasoluks ning tema pärandi ja elupaiga säilitamiseks vajalike loodusvarade jätkusuutlik arendamine. Ülikool on üks maailma 100 parimast ülikoolist põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas ning maailma 1 000 parima ülikooli hulgas. Eesti Maaülikool kuulub ka maailma 1% enimtsiteeritud teadusasutuste hulka. Siinne väljaanne on üks Erasmus+ projekti „Good Governance Practices in Agricultural Cooperatives – GGPAC“ (2021-1-RO01-KA220-VET-000025577) tulemustest. Projekti eesmärk on toetada põllumajandusühistute juhte nende töös, aidates koolituste kaudu kaasa põllumajandusühistute hea valitsemise tavade edendamisele ja vajalike kompetentside arendamisele. Lisaks vahetatakse projekti käigus uusi ja innovaatilisi tavu, sealhulgas erinevaid multidistsiplinaarseid lähenemisviise.
Rahastatud Euroopa Liidu poolt.

Kirjeldus

Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.

Märksõnad

juhtumiuuringud, põllumajandusühistud, Euroopa Liit

Viide

Kollektsioonid