Andmebaasi logo
 

Kergemassilise platvormhaagise arendus

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

Suletud / Closed, Korraldus nr. 6-1.MI/230

Autorid

Juss, Janar

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Käesoleva lõputöö raames projekteeritakse kergemassiline platvormhaagis autonoomse mustikaroboti teenindusjaamale. Tagamaks hooldusjaamaga parem ligipääsetavus mustikapõllule on vaja haagise tühimassi vähendada. Töö eesmärgiks on projekteerida kergemassiline platvormhaagis, kasutades komposiitmaterjale. Töös tutvutakse seadusandlusega, olemasolevate lahendustega, kaardistatakse katseliselt haagisele avalduv vertikaalne koormus ning projekteeritakse eelmainitule tuginedes keremassiline platvormhaagis. Lähtekohaks on Eesti Maaülikooli soetatud TIKI platvormhaagis, mille tühimassi vähendamiseks uuritakse komposiitmaterjalide tootjate tootelehti ning töö lõpuks tuuakse üks projekteeritud haagise lahendus, koostamaks kergemassilist platvormhaagist Eesti Maaülikoolis. Edasiarenduskohtadena tuuakse välja haagise optimeerimine vastavalt kasutusalale, ning süsinikkiudkomposiitprofiilide tsüklilisele koormusele vastupidavuse hindamist.
In handheld thesis a lightweight platform trailer is being designed for use as a service station for autonomous blackberry robot. For better accessibility to the field, trailer’s empty mass needs to be lowered. The objective of the thesis is to design lightweight platform trailer using composite materials. In the process, legislation and previous solutions are being researched, vertical dynamic loads are measured and a platform trailer is being designed to be built on Estonian University of Life Sciences. For further research, the optimisation of the trailer and carbon fiber composites resistance to cyclical loads are offered.

Kirjeldus

Magistritöö Tootmistehnika õppekaval

Märksõnad

magistritööd, kergemassiline haagis, süsinikkiudkomposiit raam, süsinikkiudkomposiit, platvormhaagis

Viide

Kollektsioonid