Andmebaasi logo
 

Kaasava eelarve protsess Pärnumaa kohalike omavalitsuste näitel

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2024

Kättesaadav alates

31.08.2024

Autorid

Järv, Katrin

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Kaasava eelarve menetlust on maailmas rakendatud alates 1989. aastast ning Eestis alates 2013. aastast. Menetlust peetakse demokraatia innovatsiooniks, kuna elanikele antakse võimalus otsusta osa üle eelarvest. Magistritöö eesmärk on analüüsida kaasava eelarve protsessi Pärnumaa kohalikes omavalitsustes ning tuua välja sarnasused mujal maailmas rakendatavaga. Töös anti ülevaade kaasava eelarve olemusest ning levikust maailmas ja Eestis. Selgitati välja, milline on soovituslik kaasava eelarve protsess teaduskirjanduse põhjal ning võrreldi tulemusi Pärnumaa kohalikes omavalitsustes rakendatava protsessiga. Protsessi paremaks mõistmiseks viidi läbi menetlust puudutavate alusdokumentide uuring. Samuti kaasati uurimusse Pärnumaa kohalike omavalitsuste esindajad, kellega viidi läbi intervjuud, et paremini lahti mõtestada kaasava eelarve menetlust. Tulemustest selgus, et Pärnumaa kohalike omavalitsuste esindajad mõistavad kaasava eelarve olemust ning rakendatav protsess on omavalitsuste lõikes sarnane. Intervjueeritavad tõid välja, et arengukava koostamise ning kaasava eelarve menetluse protsess dubleerivad üksteist avalike koosolekute osas. Tulevikus teostatava analüüsi ideena kerkis esile arengukava ja kaasava eelarve menetluse võrdlus elanike kaasamise seisukohalt.
Participaroty budgeting has been implemented since 1989., when it was first implemented in Brasil, Porto Alegre. Since then, many countries have started to implement it. The process is an innovation of democracy since residents are given the opportunity to decide on a part of the local government’s budget. The aim of this master’s thesis is to analyse the process of participatory budgeting in the local governments of Pärnu County. Master thesis mapped out which are the main similarities with the process used in Europe. During the analyse seven interviews with representatives of the local governments of Pärnu County were conducted and the documentation regarding the process of participatory budgeting was examined. The results showed that there was a clear understanding of what is the essence of participatory budgeting and that the process is very similar to what is used in Europe. Future research could focus on how similar the city planning process is with the participatory budgeting in terms of public meetings of citizens. As both include meeting with citizens, where they can give investment ideas, to improve their nearest living environment.

Kirjeldus

Magistritöö Majandusarvestuse ja finantsjuhtimise õppekaval

Märksõnad

magistritööd, kaasamine, ideede korje, eelarve maht

Viide

Kollektsioonid