Andmebaasi logo
 

Aerolidari kasutamine metsas puude tüvemahu hindamisel

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2016

Kättesaadav alates

Autorid

Torop, Märt

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Abstrakt

Töö käsitleb aerolidari andmestiku kasutamist metsa tüvemahu hindamisel. Töö eesmärk on anda uuritavale metsaleüksusele puidumahu ja kasvava metsa väärtuse hinnang kasutades aerolidari andmeid. Töös kasutati Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna takseerandmeid, 2010. aasta Maa-ameti aerolidari andmeid, varasemates töödes välja töötatud arvutusmudeleid. Tehtud töö tulemusena saadi uuritavale metsale aerolidari andmestikul põhinevad tüvemahu hinnangud ja kasvava metsa rahaline väärtus. Saadud tulemusi võrreldi takseerandmete põhjal saadud samade tulemustega. Töö tulemustest saab järeldada, et kasutades varasemates töödes välja töötatud arvutusmudeleid, on lidari andmestiku põhjal võimalik anda metsale pädevaid hinnanguid.
The major objective of this study is the use of airborne lidar data for estimating standing wood volume and price of forest. This study gives an estimated volume for standing wood to one specific forest, using airborne lidar data. The results are compared with the standing wood volume taken from the forest's inventory data. The results reveal that the estimating standing wood volume, using airborne lidar data is competent and can be an alternative for real estate evaluation in case forest inventory data are not available.

Kirjeldus

Märksõnad

metsad, puidumaht, metsahindamine, LIDAR-tehnoloogia, bakalaureusetööd

Viide

Kollektsioonid