Andmebaasi logo
 

Development of resistance-type control methods for wood drying

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2016

Kättesaadav alates

Autorid

Tamme, Valdek

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Electrical resistance-type control methods are widely used in wood drying because they are economical and reliable. However, a disadvantage of the electrical resistance method in monitoring wood moisture content is the decreasing measuring accuracy in the wood moisture content range above the fibre saturation point FSP (moisture content above 30%). Therefore, the aim of this Doctoral thesis was to study the reasons behind the decrease in the measuring accuracy of the electrical resistance method above the FSP. The results showed that the electrical resistance method can be applied in practice for measuring wood moisture content above the FSP in two clearly limited exceptional cases without losing the measuring accuracy of the method. It was also revealed that measuring electrical resistance above the FSP brings along so-called polarization/capacitance effects which are mathematically described in the thesis with empirical equations including the relaxation time parameter. The thesis also made use of the electrical resistance method to determine the experimental local diffusion coefficient in pine wood drying as well as the effective diffusion coefficient by using the wood drying simulation program TORKSIM.
Elektrilised takistus-tüüpi kontrollimeetodid on puidukuivatuses laialt levinud, sest nad on odavad ja töökindlad. Elektritakistuse meetodil puidu niiskusesisalduse monitooringu puuduseks on meetodi mõõtmistäpsuse vähenemine üle 30 % puidu niiskusesisaldustel. Sellest tulenevalt oli doktoritöö eesmärgiks uurida elektritakistuse meetodi mõõtmistäpsuse vähenemise põhjuseid üle 30% puidu niiskusesisaldustel. Tulemustest selgus, et elektrilist takistusmeetodit saab praktikas kasutada üle 30 % puidu niiskusesisalduse mõõtmiseks kahes selgelt piiritletud erandlikus olukorras, ilma et meetodi mõõtmistäpsus langeks. Samuti selgus, et üle 30% puidu niiskusesisaldustel kaasnevad elektritakistuse mõõtmisega nn. polarisatsioon-mahtuvuslikud efektid, mida on doktoritöös kirjeldatud matemaatiliselt relaksatsiooniaja parameetrit sisaldavate empiiriliste valemite abil. Samuti määrati doktoritöös elektrilise takistusmeetodi abil männipuidu kuivatamisel eksperimentaalne lokaalne difusiooni koefitsient ja puidukuivatuse simulatsiooniprogrammi TORKSIM abil efektiivne difusiooni koefitsient.

Kirjeldus

Märksõnad

puidutöötlemine, puit, kuivatamine, dissertatsioonid

Viide

Kollektsioonid