Andmebaasi logo
 

Evaluation of a fixed-dose combination of butorphanol-azaperone-medetomidine (BAM) for chemical immobilisation of African lion, blesbok, and cheetah

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2020

Kättesaadav alates

Autorid

Semjonov, Aleksandr

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Chemical immobilisation of wild animals is one of the most challenging fields of veterinary anaesthesia. The procedure must be safe for both animals and humans. Too light plane of anaesthesia can result in sudden unexpected recovery. The aim of this study was to evaluate novel anaesthetic protocol of butorphanol, azaperone, and medetomidine (BAM) for chemical immobilisation of African lion, blesbok and cheetah. The study was performed on captive animals in the Republic of South Africa. All animals were immobilised for routine clinical work. The research showed that this combination provided safe and reliable anaesthesia of these three species. In all animals, immobi¬lisation occurred after a single injection of BAM administered from distance by darting. Anaesthetic induction was smooth and calm. All physiological parameters were stable throughout the entire procedure. Although no severe complications were registered in animals during anaesthesia, there is always chance of adverse effects such a low heart rate. Thus, all physiological parameters should be carefully monitored throughout any chemical immobilisation. All animals reached deep plane of anaesthesia and did not react to any manipulations performed. Chemical immobilisation provided by BAM was reversed with antagonists and all animals recovered calmly. According of present research, we can conclude that BAM provides reversible anaesthesia safe for animals and humans working with them.
Metsloomade uinutamine ehk keemiline immobiliseerimine on veterinaaranesteesia üks keerulisemaid tahke. Protseduur peab olema ohutu loomale ja inimesele, ning tuleb arvestada, et ebapiisava anesteesia puhul võib loom ootamatult ärgata. Uurimuse eesmärk oli uudse ravimite kombinatsiooni – butorfanooli, azaperooni ja medetomidiini (BAM) – hindamine Aafrika lõvi, blesboki ja gepardi keemiliseks immobiliseerimiseks. Uuring viidi läbi Lõuna-Aafrika Vabariigis tehistingimustes peetavatel loomadel. Kõik loomad immobiliseeriti rutiinsete kliiniliste protseduuride jaoks. Uuringud näitasid, et ravimikombinatsiooni saab neil loomaliikidel edukalt kasutada. Loomad jäid magama rahulikult ja kiiresti juba pärast esimest ravimidoosi, mis manustati lendsüstlaga. Loomad olid anesteesia ajal täielikult lõõgastatud ja ei reageerinud manipulatsioonidele. Kõik füsioloogilised näitajad püsisid stabiilsena kogu anesteesia vältel. Ühelgi loomal ei registreeritud hingamisseiskust ega muid eluohtlikke tüsistusi. Samas registreeriti anesteesia käigus mitmeid kõrvalekaldeid, sh südame aeglast löögisagedust. Seetõttu tuleb iga looma seisundit anesteesia ajal hoolikalt jälgida. Kõik loomad ärkasid anesteesiast kiiresti pärast antidootide süstimist. Uurimuse tulemuste põhjal võib järeldada, et BAM tagab pööratava anesteesia, mis on suhteliselt ohutu nii loomale kui ka loomaga töötavale inimesele.

Kirjeldus

A Thesis applying for the degree of Doctor of Philosophy in Veterinary Science.

Märksõnad

dissertations, dissertatsioonid, veterinaaranesteesia, ulukid, immobilisatsioon, uinutid ja rahustid, anesteetikumid, farmakoloogiline toime, ravimiannused, lõvi (zool.), gepard, antiloobid, veterinary anesthesia, wild animals, immobilization, hypnotics and sedatives, anesthetics, pharmacological effect, dosages of drugs, lion, cheetah, antelopes

Viide

Kollektsioonid