Andmebaasi logo
 

Mahe- ja tavaviljeluses kasvatatud õunte ja neist valmistatud õunamahla kvaliteet sõltuvalt töötlemiseelsest säilitustemperatuurist

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2016

Kättesaadav alates

alates 30.05.2021

Autorid

Liivamägi, Maria

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Abstrakt

Kuna Eesti mahetootjad ei kasuta taimekaitsevahendeid ja vanades õunaaedades jääb ka võralõikus sageli puudulikuks, saadakse lauaõuna kvaliteediga vilju väga vähe ning suurem osa Eestis maheviljeluses toodetud õuntest pressitakse mahlaks. Kogu saaki pole füüsiliselt võimalik koheselt mahlaks pressida ning talisordid ei ole sügisel veel tarbimisküpsed, seega tekib vajadus õunu säilitada. Õunte säilitamiseks on parimad võimalikult madalad temperatuurid (0...3C°), mis eeldab jahutussüsteemiga hoidlaid. Mitmetel väiketootjatel on aga võimalik kasutada vaid välisõhuga jahutavaid hoidlad, mille temperatuur sooja sügise korral on õunte jaoks liiga kõrge. Katse eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas mõjutab õunte töötlemiseelne säilitustemperatuur mahe- ja tavaviljeluses kasvatatud õunte ja neist valmistatud õunamahla kvaliteeti. Katses oli uurimise all kolm sorti (’Krameri tuviõun’, ’Talvenauding’ ja ’Krista’), kaks viljelusviisi (maheviljelus ja tavaviljelus) ning kaks erinevat säilitustemperatuuri (+3±2°C ja +9±2°C). Katses selgus, et säilitustemperatuuril ja viljelusviisil oli õunte ja õunamahla kvaliteedile sorditi erinev mõju. Patuliini leiti vaid kahest õunamahla variandist: maheviljeluses kasvatatud +9°C säilitatud ’Krameri tuviõuna’ õuntest pressitud mahlast ja sama sordi tavaviljeluses kasvanud ning +3°C juures säilitatud õuntest pressitud mahlast. Patuliini sisaldus jäi alla Euroopa Liidus kehtestatud piirnormi. Seega ei saa antud katse põhjal väita, et maheviljeluses toodetud õuntest või kõrgemal temperatuuril säilitatud õuntest pressitud mahlas oleks patuliini esinemise tõenäosus suurem. Eestis on patuliinisisaldust õunamahlas vähe uuritud. Edaspidi oleks oluline määrata patuliinisisaldust ka teiste Eestis sagedasti õunamahla tootmiseks kasutatavate sortide mahlast.
Estonian organic farmers do not use pesticides and in the old apple orchards, Apple trees are also often not pruned, which means that the quantity of high-quality apples is low. Most of the apples that are produced in organic orchards are pressed into juice. It is not physically possible to press all the apples at once and winter cultivars need to be stored in order to achive acceptable ripeness. The best storage temperature for apples is 0°... 3°C, which requires a cooling system. Many small producers only have a possibility to use the storages which use the outside air to cool the room and warm autumn means that the temperature is too high for apples. The aim of this study was to find out how the quality of apples and apple juice depends on the apple storage temperature and cultivation system. Three different cultivars (’Krameri tuviõun’, ’Talvenauding’ and ’Krista’), two cultivations systems (organic and conventional) and two different storage temperatures (+3±2° C and +9±2° C) were used at the experiment. Experiment showed that the effect of storage temperature and cultivation system on the quality of apples and apple juice was cultivar-dependent. Mycotoxin patulin was found only in two apple juice: in organic ’Krameri tuviõun’ apple juice when apples had been stored at +9°C and in conventional ’Krameri tuviõun’ apple juice when fruits were stored at +3°C. Patulin content in both juices remained below the maximum concentration allowed in European Union. Therefore this experiment showed that it is unlikely that organic apple juices would have a higher patulin content compared to conventional apple juices and also higher fruit storage temperatuures did not induce patulin production. Only very limited data about patulin content in Estonian apple juices is available. In the future it would be important to determine levels of patulin from apple juices of different cultivars which are frequenlty used for juice production.

Kirjeldus

Märksõnad

õun, mahlad, kvaliteet, magistritööd

Viide

Kollektsioonid