Andmebaasi logo
 

Kanade kõhulahtisus ja köha

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2017, 2019

Kättesaadav alates

Autorid

Kalmus, Piret (koostaja)

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Abstrakt

Kanadel põhjustavad hingamiselundite haiguseid ja kõhulahtisust mitmed haigustekitajad. Haigestuda võivad nii tibud, munakanad kui broilerid. Kanade bakternakkused on peamiselt sekundaarsed, kus viirused ning parasiidid on eelnevalt kahjustanud hingamiselundite või soolestiku limaskesta ning bakterid saavad seejärel läbi kahjustatud limaskestade organismi tungida. Lindlate hügieeni korrashoid, söötade ja joogivee kvaliteedi tagamine ning lindude hea vastupanuvõime saavutamine on esmased võtted nakkussurve vähendamiseks. Eelsoodumuslikuks teguriks nakkushaiguste levikul on stress, mis võib olla põhjustatud nii järsust söödamuutusest, tihedast asustusest kui halvast lindla kliimast.
Болезни дыхательной системы и понос у куриц связаны различными бактериями. Заболеть могут как цыплята, несушки, так и бройлеры. Бактериальные инфекции у кур, в основном, секундарные и являются последствиями повреждения слизистой оболочки дыхательных путей и кишечника вирусами и паразитами. При этом бактерии могут попасть в организм через повреждённые слизистые оболочки. Основными принципами уменьшения количества патогенов являются улучшение гигиены птичника, обеспечение качественным кормом и водой и достижение крепкого иммунитета у птиц. Предрасполагающим фактором в распространении инфекционных заболеваний является стресс, который может быть вызван внезапными изменениями в питании, плотной популяцией и плохим климатом в птичнике.

Kirjeldus

Märksõnad

kana, kõhulahtisus, köha, ravijuhendid, teabematerjalid

Viide

Kollektsioonid