Andmebaasi logo
 

Ühisturundamine : teabematerjal

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2019

Kättesaadav alates

Autorid

Värnik, Rando
Ohvril, Tiiu
Maasing, Birgit
Ats, Kerli
Frosch, Esta
Nõmmann, Sulev
Vall, Merle
Leitsmann, Liisi

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Ühisturundamine tekitab ikka ja jälle ohtralt küsimusi. Erinevad tootjad kinnitavad, et neid huvitaks koostöö ühise turundamise valdkonnas, aga samal ajal on tunne, et kuidas ma siis teen koostööd konkurendiga. Eks selline mõtteviis viitab turu piiratusele ning suuremate sihtide hägususele. Mida tähendab ühisturundamine ja millised on erinevate organisatsioonide ja ettevõtjate kogemused täna Eestis? Selles teabematerjalis saate lühiülevaate meie tänastest praktilistest kogemustest. Ühisturundamine eeldab erinevate turundusmeetodite oskuslikku kooskasutamist. Nii digiturunduse elementide kui ka muude traditsiooniliste vahendite kasutamine nõuab teadmisi, kuidas jõuda oma sõnumitega sihtgrupini. Aeg-ajalt on hea üle korrata, mida tähendab kaubamärk ja bränd ning kuidas see aitab kaasa ühisturundamisel seatud eesmärkide saavutamisele. Turundus sotsiaalmeedias on tänapäeva ühisturundamise lahutamatu osa. Kindlasti on ka selles valdkonnas palju avastada ja leida enda jaoks need kõige sobivamad lahendused. Meie eesmärk ei ole anda ühistutele nõuandeid, milliseid ühisturundamise vahendeid ja võimalusi nad peaksid kasutama. Soovime pigem suunata nende tähelepanu ühisturundamise võimalikkusele. Saame ju kõik aru, et eraldiseisvaid turundusotsuseid tehes on need kindlasti kiiremini elluviidavad, aga ühiselt võiksid need olla kasulikud suuremale grupile tootjatele/ühistu liikmetele. Omaette teemavaldkond on ühistu turundamine, kuid seda me siinses materjalis ei kajasta. Siinkohal on sobilik refereerida ühte selle teabematerjali autorit, kes toob välja ühisturundamise olemuse: „Koos oleme me tugevamad ja nähtavamad“. Seega, hea lugeja, soovin Sulle uusi mõtteid ühisturundamise vallas ning loodan, et trükis innustab ka tegutsema. Rando Värnik, Eesti Maaülikooli maamajanduse ökonoomika professor, ühistegevuse teadmussiirde pikaajalise programmi juht.

Kirjeldus

Märksõnad

turundus, kaubamärgid, e-turundus, kohalik toit, toiduained, kvaliteet, ühisturundus

Viide

Kollektsioonid