Andmebaasi logo
 

Põllumajanduslik entomoloogia : Õpik kõrgkoolidele

dc.contributor.authorMetspalu, Luule
dc.contributor.authorKruus, Eha
dc.contributor.authorKaasik, Riina
dc.contributor.authorMürk, Anne
dc.contributor.authorNurme, Karin
dc.contributor.authorMänd, Marika
dc.contributor.authorVeromann, Eve
dc.contributor.authorKarise, Reet
dc.contributor.authorPloomi, Angela
dc.contributor.authorRaimets, Risto
dc.contributor.authorMerivee, Enno
dc.contributor.authorJõgar, Katrin
dc.contributor.departmentEesti Maaülikool. Põllumajandus- ja keskkonnainstituut. Taimetervise õppetoolest
dc.date.accessioned2024-02-29T16:23:25Z
dc.date.available2024-02-29T16:23:25Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractSissevaade põllumajandusputukate kirevasse maailma.est
dc.description.abstractPutukad on praeguste teadmiste kohaselt maailma arvukaim ning liigirikkaim loomarühm. Neil on looduses väga oluline roll aineringe tagamiseks nii vee, mulla, niitude, metsa, põllu jt kooslustes. Mitmekesise kehakuju, mustrite ja sillerdavate värvidega pakuvad nad inimesele ka toredaid esteetilisi elamusi. Osa putukaliike on sattunud inimesega konflikti, teised võimaldavad looduslikke hüvesid, kõik see mõjutab arvestatavalt meie majanduslikke huve. Selleks, et kahjuritega võidelda või kasureid oskuslikult kasutada, tuleb neid tunda, teada nende käitumist ja mõjureid. Selliste küsimustega tegelebki rakendusentomoloogia põllumajanduse osa, käsitledes põlluputukaid kooslustes vastavalt nende nn majanduslikule toimele. Käesolev õpik annab ülevaate putukate rollidest põllukooslustes, nende välisja siseehitusest, sigimisest ja paljunemisest, arenemisest ning sesoonsetest kohastumistest. Süstemaatika osa toob välja põllumajanduslikult olulisemaid rühmi, kahjustajate ning nendega seotud kasurite liike. Putukate arvukust reguleerivad nii abiootilised kui biootilised tegurid, mille võimalikest toimetest annab ülevaate selle raamatu ökoloogia osa. Ühtlasi on toodud esile putukate hulgisigimist ja paljunemist mõjutavaid tegureid, mille tundmine loob eeldusi nende arvukuse reguleerimiseks. Kuivõrd tegemist on õppevahendiga pidasime vajalikuks terminitele, oskussõnadele jm tuua juurde kohe ka eestikeelne vaste (vasted) ja sisuline seletus. Putuka kehaosade kirjeldamisel tõime paralleelselt välja nende ladinakeelsed nimetused, kuna need on erialases kirjanduses ja teadlaste hulgas üldkasutatavad. Mahukamad tabelid ja mõned süvendatud selgitusega tekstiosad koondasime eraldi ossa (Lisad). Info parema kättesaadavuse huvides järjestasime ja nummerdasime lisad, neis toodud tabelid ja tekstid põhiosa peatükkide järgi. Raamatu igas peatükis on putukate nimed esmakordsel esinemisel nii eesti kui ladina keeles, viimane neist sulgudes. Sama peatüki raames nimede edaspidisel kordumisel kasutasime ainult eestikeelseid nimesid. Nende puudumisel on putuka nimi ladina keeles. Erandiks on süstemaatika osa, kus parema selguse ja andmete lihtsama kättesaadavuse huvides on putukate nimed esitatud läbivalt nii eesti kui ladina keeles. Järjepidevust silmas pidades kasutasime raamatus ka eelmise sajandi tunnustatud entomoloogi ja harrastuskunstniku Vambola Maavara aegumatuid joonistusi putukatest. Õpiku koostamisel kasutasime paljude teemaga haakuvate erialade õpikuid, entsüklopeediaid, monograafiaid, artikleid ja meie endi uurimistulemusi. Pidasime oluliseks märkida õpikus ära ka Eesti Maaülikooli teadlasi, kes olid/on nende uuringutega seotud. Küsimuste tekkimisel annab see lisavõimaluse pöörduda vastava ala asjatundja poole või tutvuda nende poolt avaldatud materjalidega. Tekstis puuduvad viited kirjandusallikatele, kuid iga autor lisas oma peatüki lõppu olulisema kasutatud kirjanduse loendi. Kogu illustreeriva materjali päritolu on viidatud. Õpiku lõpus on toodud putukanimede eesti- ja ladinakeelne register ning märksõnad. Rohkelt illustreeritud õpik on mõeldud eelkõige põllumajanduslike erialade kraadiõppuritele toetamaks arusaadavamalt ja seega ka tõhusamalt taimedele tervise tagamist, aga materjalid on kasutatavad ka rakenduslikes kõrgkoolides ning laiemas asjahuviliste ringis. Käsikirja täiendustesse ja parandustesse andsid väga kaaluka panuse retsensendid Mati Martin ja Tiiu Annuk. Neile kuulub autorite sügav tänu. Rohke illustreeriva pildimaterjali eest kuuluvad meie tänusõnad Enno Meriveele, Anne Mürgile ning Riina Kaasikule. Jooniseid aitasid nõuetekohaseks seada Elis Mets ja Angela Ploomi, tänud ka neile. Suur tänu Anti Veermaale ja Siret Tarvisele suurepärase koostöö eest selle raamatu kujundamisel ja küljendamisel. Nõuannete ja soovituste eest täname kauaaegset EMÜ entomoloogia õppejõudu emeriitprofessor Anne Luike. Võlgneme tänu Aare Kuusikule, kelle suurepärased ideed, metoodikad ja nutikas aparatuur võimaldasid meil aastate jooksul saada süvateadmisi putukate füsioloogiast ning saime neid jagada ka selles õpikus.est
dc.description.abstractÕpiku väljaandmist on toetatud Haridus- ja Teadusministeeriumi programmist „Eestikeelsete kõrgkooliõpikute loomise toetamise põhimõtted 2018-2027“ ning Eesti Maaülikool.est
dc.description.sponsorshipÕpiku väljaandmist on toetatud Haridus- ja Teadusministeeriumi programmist „Eestikeelsete kõrgkooliõpikute loomise toetamise põhimõtted 2018-2027“ ning Eesti Maaülikool.est
dc.identifier.issn978-9916-719-54-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/8859
dc.publisherEesti Maaülikoolest
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internationaleng
dc.rightsAutoriõigus: EMÜest
dc.rightsinfo:eu-repo/semantic/openAccesseng
dc.rightsFotode autoriõigused kuuluvad nende omanikele.est
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/eng
dc.subjectentomoloogiaest
dc.subjectkõrgkooliõpikudest
dc.titlePõllumajanduslik entomoloogia : Õpik kõrgkoolideleest
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookeng

Failid

Kollektsioonid