Andmebaasi logo
 

Piimaveiste heaolu ja karjast väljaminek

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

12.09.2023

Autorid

Träss, Liisa

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Piimalehmade karjast praakimine on tihti seotud nende heaoluga või selle aspektide puudumisega. Heaolu omakorda on seotud väga tihedalt looma pidamistingimustega, mis sageli vajaksid paremaks muutmist. Heaolu ja piimalehmade praakimise vahelisi seoseid on palju uuritud. Töö eesmärgiks oli võrrelda erinevate autorite mõistmist heaolust ja praakimisest ning tuua välja praakimise põhjused, ning kuidas tegurid, mis mõjutavad heaolu, mõjutavad ka praakimist, näiteks pidamistingimused. Vaadati ka farmi mõju heaolule ja praakimisele. Peamiseks karjast väljaviimise põhjuseks peeti udara ja jala probleeme, näiteks mastiit ja lonkamine, mis mõlemad tulevad pidamistingimustest ja heaolust.
Culling dairy cows from a dairy herd is often related to the lack of their welfare. Welfare, in turn, is closely related to the conditions in which the dairy cows are kept, which often need to be improved. The relationship between welfare and culling of dairy cows has been extensively studied. This work aims to compare different authors’ understandings of welfare and culling, to point out the reasons for culling’s, and how various factors that affect welfare also affect culling, such as housing conditions. The farm's effect on welfare and culling was also investigated. Udder and hoof problems, such as mastitis and lameness, were considered the main reason for removal from the herd, both of which came from housing conditions and welfare.

Kirjeldus

Bakalaureusetöö Loomakasvatuse õppekaval

Märksõnad

bakalaureusetööd, heaolu, praakimine, piimalehmad, pidamine, põrandatüübid

Viide

Kollektsioonid