Andmebaasi logo
 

Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna Kastre Peravalla metsandike plaanid (kvartalid nr 1-100)

Pisipilt ei ole saadaval

Kuupäev

1922, 1923, 1924, 1927

Kättesaadav alates

Autorid

Järv, J.
Jõgi, E.
Soplepmann, O.
Pung, J.
Mutt, V.
Kaalep, J.
Kunnus, P.
Ant, E.
Riedel, E.
Vaher, Aug.

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Abstrakt

Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna Kastre Peravalla metsandike takseerkirjeldused aastatest 1922, 1923, 1924, 1927. Kvartalite nr 1-100 käsikirjalised originaalplaanid on mõõtkavas 1:2500. Koloreeritud plaanid sisaldavad kvartalite numbreid, leppemärkide seletusi, ilmakaari, graafilist mõõtkava, autorite nimesid. Autorite nimedes võib esineda eksimusi. Loetamatud nimed puuduvad autorite loendis.

Kirjeldus

Plaanid

Märksõnad

Järvselja, Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskond, Kastre Peravalla, takseerkirjeldused, metsad, metsakaardid, plaanid (joonised)

Viide

Kollektsioonid