Andmebaasi logo
 

Põldroboti platvormi arendus marjaistandustesse

dc.contributor.advisorLillerand, Tormi
dc.contributor.authorValdre, Karl
dc.date.accessioned2023-06-12T13:16:35Z
dc.date.available2023-06-12T13:16:35Z
dc.date.defensed2023-06-15
dc.date.issued2023
dc.descriptionMagistritöö Tootmistehnika õppekavalest
dc.description.abstractTöös käsitletakse põldroboti projekteerimise temaatikat, esitatakse kirjanduslik ülevaade, tutvutakse erinevate tehnoloogiliste lahendustega ning pakutakse välja autori projekteeritud koondlahendus. Kirjanduslikul ülevaate puhul toetutakse varasematele uuringutele, võimalike lahendustega tutvumiseks vaadeldakse erinevaid patente ja turul kättesaadavaid seadmeid. Projekteerimiseks kasutati CAD tarkvara, teostati mitmeid LEM analüüse ning põhjendati erinevate sõlmede lahendusi arvutuslikult. Analüüsiti tasapinnaliste liigendmehhanismide kinemaatikat ja loodi matemaatilised funktsioonid liikumiste kirjeldamisteks. Töö tulemuseks on projekt, millele tuginedes on võimalik põldroboti platvormi prototüüp valmis ehitada.est
dc.description.abstractThe purpose of the thesis is to design and develope an autonomous field robot, providing a literature review, exploring various technological solutions, and proposing an authordesigned comprehensive solution. The literature review is based on previous studies. Different patents and commercially available devices were examined to explore possible solutions. CAD software was used for designing the comprehensive solution, several FEM analyses were conducted and kinematics of the articulated joints were analysed using motion equations. The components and solutions of the field robot were justified in the thesis. The outcome of the thesis is a project that serves as a basis for physically constructing the field robot platform.eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/8521
dc.publisherEesti Maaülikoolest
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesseng
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectpõldrobotest
dc.subjecttäppisviljelusest
dc.subjectpõllumajandus 4.0est
dc.subjectmarjaistandusest
dc.titlePõldroboti platvormi arendus marjaistandustesseest
dc.title.alternativeDevelopment project of agricultural robot for berry plantseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
rioxxterms.freetoread.startdateSuletud / Closed
rioxxterms.freetoread.startdateKorraldus nr. 6-1.MI/234

Failid

Originaal pakett

Nüüd näidatakse 1 - 2 2
Pisipilt ei ole saadaval
Nimi:
Karl_Valdre_2023MA_TA_täistekst.pdf
Suurus:
3.57 MB
Formaat:
Adobe Portable Document Format
Kirjeldus:
Täistekst
Pisipilt ei ole saadaval
Nimi:
Karl Valdre_MA_TA_2023_retsensioon.asice
Suurus:
373.88 KB
Formaat:
Kirjeldus:
Retsensioon (ei avalikustata)

Kollektsioonid