Andmebaasi logo
 

Põldroboti platvormi arendus marjaistandustesse

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

Suletud / Closed, Korraldus nr. 6-1.MI/234

Autorid

Valdre, Karl

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Töös käsitletakse põldroboti projekteerimise temaatikat, esitatakse kirjanduslik ülevaade, tutvutakse erinevate tehnoloogiliste lahendustega ning pakutakse välja autori projekteeritud koondlahendus. Kirjanduslikul ülevaate puhul toetutakse varasematele uuringutele, võimalike lahendustega tutvumiseks vaadeldakse erinevaid patente ja turul kättesaadavaid seadmeid. Projekteerimiseks kasutati CAD tarkvara, teostati mitmeid LEM analüüse ning põhjendati erinevate sõlmede lahendusi arvutuslikult. Analüüsiti tasapinnaliste liigendmehhanismide kinemaatikat ja loodi matemaatilised funktsioonid liikumiste kirjeldamisteks. Töö tulemuseks on projekt, millele tuginedes on võimalik põldroboti platvormi prototüüp valmis ehitada.
The purpose of the thesis is to design and develope an autonomous field robot, providing a literature review, exploring various technological solutions, and proposing an authordesigned comprehensive solution. The literature review is based on previous studies. Different patents and commercially available devices were examined to explore possible solutions. CAD software was used for designing the comprehensive solution, several FEM analyses were conducted and kinematics of the articulated joints were analysed using motion equations. The components and solutions of the field robot were justified in the thesis. The outcome of the thesis is a project that serves as a basis for physically constructing the field robot platform.

Kirjeldus

Magistritöö Tootmistehnika õppekaval

Märksõnad

magistritööd, põldrobot, täppisviljelus, põllumajandus 4.0, marjaistandus

Viide

Kollektsioonid