Andmebaasi logo
 

Absorption Characteristics of ZrO₂ Nanomaterials for Photocurrent Generation

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

13.09.2023

Autorid

Soosaar, Guido

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

This thesis studies the absorbance and band gap properties of HfO₂, ZrO₂ nanoparticles (NPs), and their solid solutions (HfₓZr₁-ₓO₂). Five samples were created with different proportions (x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, and 1). The absorbance of the samples was measured in the range of 200 to 1000 nm region using a UV-Vis spectrophotometer (UV-1600PC, USA), while their band gap properties were calculated from Tauc plots. Maximum absorbance was observed in the range of 276-312 nm which corresponds to the band gap of 3.5 - 3.6 eV. Under UV excitation close to the adsorption range (i.e. 360 nm), a white luminescence from the sample was observed. Collected data were plotted using the software Origin Pro. The possible evolution of the bandgap of the solid solution was evaluated as a function of x or the Hf:Zr ratios.
Selles lõputöös uuritakse valguse neeldumist ja optilise keelutsooni laiust ZrO₂ ja HfO₂ nanoosakestes ning nende segatud proovides (HfₓZr₁-ₓO₂). Valmistati viis proovi erinevates vahekordades (x = 0, 0.3, 0.5, 0.7 and 1). Proovide valguse neeldumist mõõdeti UV-Vis spektrofotomeetriga (UV-1600PC, USA) vahemikus 200-1000 nm ning arvutati nende energiavahemikud kasutades Tauc plot meetodit. Maksimaalset neeldumist täheldati vahemikus 276-312 nm mis vastab energiale 3.5-3.6 eV. Valgustades proove UV valguse lainepikkusega 360 nm täheldati valget luminesentsi, mis vastab mõõdetud valguse neeldumise vahemikele. Proovide energivahemikku hinnati funktsioonina nende Hf:Zr suhtesse. Kogutud andmeid uuriti Origin Pro tarkvara abil.

Kirjeldus

Bachelor’s thesis Engineering

Märksõnad

bakalaureusetööd, nanotechnology, nanoparticles, UV-Vis absorption spectroscopy, ZrO₂, HfO₂

Viide

Kollektsioonid