Andmebaasi logo
 

Eramajapidamise elektrienergia tarbimisrežiimi optimeerimine akude abil

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

16.09.2023

Autorid

Bluum, Martin

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Antud magistritöö analüüsib akude integreerimist olemasolevasse päikesepaneelidega süsteemi ning strateegiaid kuidas akusid optimeerida. Töö on jaotatud viieks osaks. Esimeses osas tutvustatakse tänapäevaseid energiasalvestus lahendusi. Teises osas tutvustatakse energiasalvestussüsteemide olukorda ülemaailmses mastaabis kui ka Eestis. Kolmandas osas tutvustatakse lähemalt V2G süsteemi ning potentsiaali maailmas kui Eestis. Neljandas osas antakse ülevaade hübriidinverteritest.. Viiendas osas antakse hinnagu välja majandusliku mõttekus kohta kasutades päikesepaneele ja akusid koos.
This master's thesis analyses the integration of batteries into the existing system with solar panels and strategies for optimising the batteries. The work is divided into five parts. The first part introduces modern solutions to store energy. In the second part, the degree of regulation of energy storage systems is presented on a scale as well as in Estonia. In the third part, the V2G system and its potential in the world as well as in Estonia are introduced in more detail. The fourth part gives an overview of hybrid inverters. The fifth part explores the use of economic thought in solar panels and batteries.

Kirjeldus

Magistritöö Energiakasutuse õppekaval

Märksõnad

magistritööd, V2G, aku, majandus, autost võrku, energiasalvesti, optimiseerimine

Viide

Kollektsioonid