Andmebaasi logo
 

Transmittance Properties of ZnO Nanorods Used in Solar Cells

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

13.09.2023

Autorid

Kelus, Sten

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

The study of the transmittance and absorbance properties of a material in the design of solar cells is of significant importance. The transmittance of a material determines the ability of light to pass through it. Whereas, the absorbance of a material determines its ability to absorb light. ZnO nanostructures are a good choice for such properties as several studies have shown that ZnO nanostructures show high transmittance (~80%). Also, ZnO nanostructures can absorb most of the UV region of light coming from the sun. In this thesis, the transmittance and absorbance properties of four different types of ZnO nanorod samples were investigated, each of which was prepared with different solvents. The solvents used are ethanol, 70% ethanol, methanol, and isopropanol. A UV-1600PC spectrophotometer was used for measuring the transmittance and absorbance of ZnO nanorod samples. Two types of reference materials were used for the measurements. The results obtained based on the transmittance and absorbance measurements are analysed and compared. Finally, the bandgaps for each of the synthesized nanorods were calculated by using the Tauc relation, and the optimal ZnO nanorod sample for solar cell applications was discussed.
Materjali läbilaskvuse ja neeldumisvõime omaduste uurimine on päikesepatareide projekteerimisel väga oluline. Materjali läbilaskvus määrab valguse läbilaskvuse läbi materjali. Materjali neelduvus määrab, kui palju valgust materjal suudab neelata. ZnO nanostruktuurid on selliste omaduste poolest hea valik, sest mitmed uuringud on näidanud, et ZnO nanostruktuuridel on kõrge läbilaskvus (~80%). Samuti suudavad ZnO nanostruktuurid absorbeerida enamiku päikesest tuleva valguse UVkiirguse piirkonnast. Käesolevas lõputöös uuriti nelja erineva ZnO nanostruktuuride proovi läbilaskvus ja neeldumisomadusi, millest igaüks valmistati erinevate lahustite abil. Kasutatud lahustid on etanool, 70% etanool, metanool ja isopropanool. ZnO nanovarraste proovide läbilaskvuse ja neelduvuse mõõtmiseks kasutati UV-1600PC spektrofotomeetrit. Mõõtmistes kasutati kahte tüüpi võrdlusmaterjale. Analüüsitakse ja võrreldakse läbilaskvuse ja neelduvuse mõõtmiste põhjal saadud tulemusi. Viimasena arvutati iga sünteesitud nanovarda ribalõhed Tauci suhte abil ja toodi välja ZnO nanovarraste parem valik päikesepatareide kasutamiseks.

Kirjeldus

Bachelor’s thesis Curriculum in Engineering

Märksõnad

bakalaureusetööd, ZnO, nanorods, transmittance, bandgap, nanomaterial

Viide

Kollektsioonid