Andmebaasi logo
 

Teabematerjal alustavale ühistule

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2017

Kättesaadav alates

Autorid

Värnik, Rando
Tõnissoo, Vahur
Kreen, Olav
Pukk, Tiina
Annus, Meelis
Hamburg, Kalle
Pallon, Urmas
Riisenberg, Märt
Treimuth, Rando

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Hea lugeja! Sinu ees on teabematerjal meie tänaste ühistute tegevusest põllumajandus- ja toidusektoris. Miks sellist vaadet on vaja? Kellele see on suunatud? Trükise eesmärk on anda alustavatele ja äsja alustanud ühistutele informatsiooni ühistu tegevuse erinevatest tahkudest. See info peaks sind koostöö tegemisel abistama. Koostööst ühistegevuseni on lühike samm, kui tahta mõista koostöö tegelikku sisu. Teabematerjaliga tahame tuua sinuni aasta jooksul kogutud mõtted ja tähelepanekud. Igas loos on tähelepanuvääriv muuhulgas see, et miks on ühistu rajatud, millised on liikmete koostöömotiivid, millised on juriidilised näpunäited ühistu loomisel ning kui oluline on töö ühistu liikmetega. Meie näidetes on need lood toodud sinu ette ehedalt. Me ei ilusta tegelikkust. Ühistute arengus ettetulevad „karid“ võivad sulle anda vajalikku teavet, kuidas neid vältida või neist ohutult mööduda. Koostöös teeme paremini! Rando Värnik, Eesti Maaülikooli maamajanduse ökonoomika professor

Kirjeldus

Täistekst

Märksõnad

ühistud, ühistegevus, põllumajandusühistud, Eesti, infotrükised

Viide

Kollektsioonid