Andmebaasi logo
 

Korteriomandite hinnadünaamika aastatel 2010–2021 (Annelinna näitel)

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2022

Kättesaadav alates

06.09.2022

Autorid

Tamm, Tim-Jürgen

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Käesolev lõputöö koosneb kahest osast – teoreetilisest ehk temaatilise kirjanduse ülevaatest ja praktilisest osast. Töös kasutatavad andmed pärinevad Maa-ameti hinnastatistika andmebaasist, mis on kõigile vabalt kättesaadavad. Lõputöö eesmärk on anda ülevaade, milliseid järeldusi saab teha Annelinna korteriomanditurust vabalt kättesaadava informatsiooniga ning anda ülevaade, kui kasulikuks see inimestele osutub, kes soovivad end kinnisvaraturul toimuvaga rohkem kurssi viia. Lõputöös anti lisaks ülevaade kinnisvara hinnadünaamikat mõjutavatest teguritest ning analüüsiti erinevaid kinnisvara hinnadünaamikat mõjutavaid tegureid ning nendevahelisi seoseid Tartu Annelinna näitel aastatel 2010–2021. Käesoleva lõputöö praktilises osas uuriti aastate 2010–2021 vältel müüdud Annelinna korteriomandeid, mida oli kokku 4911. Andmete analüüsi tulemusel selgus, et kõige rohkem müüdi 41–54,99 m² suurusega korteriomandeid, mis hõlmas 1838 tehingut ehk 37% koguarvust. Annelinna korteriomandite aastaste tehingusummade osakaal moodustab keskmiselt 19% tervest Tartu linna korteriomandite tehingusummast. Praktilises osas jõuti samuti järeldusele, et Annelinna ja terve Tartu linna korteriomandite mediaanhindade vahe on olnud aastate jooksul tõusvas trendis. Edaspidistes uurimustes võiks uurida aadressipõhiselt korteriomandeid, et saada aimu korteriomandite sisestest seisukordadest, korruselisusest ja korterelamu välisest seisukorrast ning anda seejärel põhjalik ülevaade hindade kujunemisest nende näitajate põhjal.
This thesis consists of two parts – a theoretical or thematic literature review and a practical part. The data used in the work come from “Maa-ameti hinnastatistika” database, which is freely available to everyone. The aim of the dissertation is to give an overview of what conclusions can be drawn from the freely available information about the Annelinna apartment ownership market and how useful it will be for people who want to become more familiar with what is happening in the real estate market. The dissertation also gave an overview of the factors influencing the price dynamics of real estate and analyzed various factors influencing the dynamics of real estate prices and the connections between them on the example of Tartu Annelinn in 2010–2021. In the practical part of this dissertation, the total number of 4911 apartment properties sold in Annelinna between 2010 and 2021 was examined. The share of annual transaction amounts of apartment ownership in Annelinna is on average 19% of the total transaction amount of apartment ownership in the city of Tartu. In addition, it was found out that the difference between the median prices of apartment ownership in Annelinna and the entire city of Tartu has been on an upward trend over the years. Further research could examine apartment properties by address in order to get an idea of the internal condition of apartment ownership, the number of stores and the external condition of an apartment building, and then provide a thorough overview of price developments based on these indicators.

Kirjeldus

Bakalaureusetöö Geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse õppekaval

Märksõnad

bakalaureusetööd, väärtus, turg, parameetrid

Viide

Kollektsioonid