Andmebaasi logo
 

Ajalooliste rannakülade säilitamine ning nende tulevikuvisioonid Vainupea küla näitel

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2022

Kättesaadav alates

08.10.2022

Autorid

Kullik, Harles

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Linnastumise tõttu on maapiirkonnad ning nende kogukonnad hääbumas. Bakalaureuse töö eesmärk on edendada rannapiirkondade külakogukondasid, arendades olemasolevat planeeringut. Töö teostamiseks viidi läbi kirjanduslik ja sarnaste piirkondade analüüs, millele põhinedes loodi töö kontseptsioon ja ala kujundus, sealhulgas elementide disain. Analüüside ja küsitluse tulemusena loodi Vainupeale multispordiväljak, turvaline pelgupaik, mängu- ja jõuala ning multifunktsionaalne kogukonnaala, kuhu on teretulnud igas vanuserühmas inimesed. Kogukonnatunnetust lisab projektalale lava/kogukonnaruum, kus on võimalik läbi viia nii külakoosolekuid kui ka näitusi ja üritusi.
Due to urbanisation, rural districts and their communities are degrading. The objective of this Bachelor’s thesis is to promote rural communities by developing existing planning. While writing this thesis, literatural and similar districts’ analysis were performed. Basing on analysis, concept and designs were made. Multisport field, safehaven, play- and training area, and multifunctional community space welcoming different generations, were designed relying on analysis’ and poll’s information. To strenghten the community feeling, stage/community centre with possibilities to hold meetings and events was added.

Kirjeldus

Bakalaureusetöö Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse õppekaval

Märksõnad

bakalaureusetööd, kogukond, maapiirkond, multifunktsionaalsus

Viide

Kollektsioonid