Andmebaasi logo
 

Põldroboti teenindusjaama komposiitmaterjalist pealisehituse arendus

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

15.09.2023

Autorid

Kuusik, Magnus

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Antud lõputööga prooviti leida lahendus põldroboti teenindusjaama kergemaks muutmisel. Varasemalt on valmisatud antud teenindusjaama alumiiniumist, mis on küll kerge kaaluga, aga mitte piisavalt. Tulenevalt teenindusjaama kaalu probleemist, on töö eesmärgiks valmistada komposiitmaterjalist teenindusjaama pealisehitus kaalu vähendamiseks. Töös uuriti komposiitmaterjali olemust, analoogseid seadmeid, genereeriti ideid pealisehituse arenduseks, valmistati prototüübi ruumiline mudel, teostati tugevuse kontrolliks lõplik elementide analüüs ning tehti kuluanalüüs. Prototüübi mudeldamise käigus leiti, et komposiidist raami kaal on võrreldes alumiiniumist raamiga 61% kergem.Töö tulemusena leiti, et kõige suurem koormus pealisehitusele on lumekoormus. Kus 25585 N suuruse lumekoormuse all on pealisehituse nihe 14,6 mm, mis on haagise suurust arvestades hea tulemus. Lisaks valmistati kuluanalüüs, kus leiti, et eeldatav pealisehituse maksumus on 71400 EUR. Antud ruumilist prototüüpi on võimalik edasi arendada, muutes kõik pealisehitusega seotud detailid komposiitmaterjalile, saavutades sellega haagise kerge kaalu.
In this thesis tried to find a solution for making the service station of a field robot lighter. In the past, this service station has been made of aluminum, which is light in weight, but not enough. Due to the problem of the weight of the service station, the aim of the work is to make the superstructure of the service station from composite material to reduce the weight. In the work, the nature of the composite material, similar devices were studied, ideas were generated for the development of the superstructure, a 3D model of the prototype was made, a finite element method analysis was performed to check the strength, and a cost analysis was made. During the modeling of the prototype, it was found that the weight of the composite frame is 61% lighter compared to the aluminum frame As a result of the work, it was found that the biggest load on the superstructure is the snow load. Where under a snow load of 25585 N, the displacement of the superstructure is 14.6 mm, which is a good result considering the size of the trailer. In addition, a cost analysis was prepared, where it was found that the expected cost of the superstructure is 71400 EUR. It is possible to further develop this spatial prototype by changing all the details related to the superstructure to composite material, thus achieving a light weight of the trailer.

Kirjeldus

Magistritöö Tootmistehnika õppekaval

Märksõnad

magistritööd, teenindusjaam, kergekaaluline, LEM, lumekoormus, komposiitmaterjal

Viide

Kollektsioonid