Andmebaasi logo
 

Emise udarapõletiku ravijuhis

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2017, 2019

Kättesaadav alates

Autorid

Jeremejeva, Julia (koostaja)

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Abstrakt

Emise udarapõletik tekib peamiselt imetamisperioodil, harvemal juhul pärast põrsaste võõrutamist või emise tiinuse ajal. Udarapõletikku põhjustavad enamasti keskkonnas elavad bakterid Escherichia coli, Klebsiella spp. ning pseudomoonased. Seega on peamiseks udarapõletiku riskiteguriks märg ja ebahügieeniline keskkond. Kuna imetava emise udarapõletik mõjutab nii emise üldist seisundit kui ka põrsaste tervist, kasvu ja ellujäämist, tuleb ravi alustada nii ruttu kui võimalik. Antibiootikumiravi määrab ainult loomaarst! Udarapõletiku esmaseks tunnuseks on udaraturse, punetus ja valulikkus. Valulikkus on täheldatav ka põrsaste imemise ajal ning imemise ajal võib emis oma põrsad “ära magada”. Ägeda põletiku korral esineb emisel palavik (üle 40,0ºC). Kui emise udarapõletik on kestnud enam kui kaks päeva või haaratud on enim imeteid, võivad põrsad kõhnuda ning esineda võib ka nende surevust. Loomaarst hindab haigestunud emise üldseisundit ning udarapõletiku raskusastet. Antibiootikumiravi ei ole vaja alustada, kui emise kehatemperatuur on normaalne. Loomaarst alustab antibiootikumiraviga ägeda udarapõletiku korral, kui emise kehatemperatuur on tõusnud, emis ei söö ja põrsaste toitumus on madal, olenemata, et põrsastel haigustunnused puuduvad. Kui olete märganud tiinel või vabal emisel ühe või mitme udarapiirkonna suurenemist ja tihkenemist, kuid udar ei ole kuum, punetav ega valulik, on suure tõenäosusega tegemist aktinomükoosi või aktinobatsilloosiga. Kui tihkestunud ala ei ole suur (kanamunast väiksem) ja antibiootikumiravi algab varakult, tervistub emis hästi. Antibiootikumi esmavalikuks on penitsilliini sisaldavad süstelahused. Kui tihkestumist leitakse suuremal määral, on ravitulemus halb, sest udarakude on tugevasti kahjustunud. Selline loom tuleb karjast praakida, et vältida haigust tekitavate bakterite levikut tervetele loomadele.
Мастит у свиноматок чаще всего возникает в период лактации, в редких случаях после отъёма или во время супоросности. В основном возбудителями мастита являются бактерии окружающей среды, такие как Escherichia coli, Klebsiella spp. и псевдомонады. Поэтому основные факторы риска возникновения мастита — это влажность и негигиеничность окружающей среды в свинарнике. Лечение мастита следует начать как можно раньше, поскольку воспаление молочной железы у свиноматки влияет как на общее состояние свиньи, так и на здоровье, рост и выживаемость поросят. Лечение антибиотиками может назначить только ветеринар! Первыми признаками мастита валяются отёк, покраснение и болезненность молочной железы. Болезненность также наблюдается при кормлении подсосных поросят, что может быть причиной повышенного травматизма и смертности поросят. При остром воспалении у свиноматки повышается температура тела (выше 40,0ºC). Если мастит длится более двух дней или воспалены большинство желез, может наблюдаться потеря веса у поросят и их повышенная смертность. Ветеринар оценивает общее состояние свиноматки и степень тяжести воспаления. Нет необходимости в лечении мастита антибиотиками, если температура тела свиноматки не превышает норму. Ветеринар назначает применение антибиотиков, если имеется острое воспаление молочной железы, у свиньи повышена температура тела, она не ест и, несмотря на отсутствие клинических признаков заболевания у поросят, они теряют в весе. Если Вы обнаружили увеличение и уплотнение одной или нескольких молочных желез у супоросной или свободной свиноматки без повышения локальной температуры, вымя не покраснело и свинья спокойно реагирует на прикосновения к увеличенной области, с большой степенью вероятности Вы имеете дело с актиномикозом (фото 1). Если уплотнённая область не увеличена (не больше куриного яйца) и лечение антибиотиками начато сразу после диагностирования актиномикоза, то в большинстве случаев свиноматка выздоравливает. В данном случае первым выбором антибиотика будут препараты на основе пенициллина. Если уплотнённая железа значительно увеличена, прогноз на выздоровление довольно плохой, так как ткать молочной железы серьёзно повреждена. Такую свинью следует выбраковать из стада для предотвращения распространения бактерии, вызывающей актиномикоз.

Kirjeldus

Märksõnad

emised, udarapõletik, ravijuhendid, teabematerjalid

Viide

Kollektsioonid