Andmebaasi logo
 

Tehisintellekti kasutamist mõjutavad tegurid raamatupidamises

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2024

Kättesaadav alates

29.08.2024

Autorid

Mägi, Annika

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Tehisintellekti kasutamine raamatupidamine raamatupidamises on oluline, kuna võimaldab hoida kokku ettevõtte jaoks olulisi ressursse. Vaatamata eelisele pole varasemate uuringute põhjal tehisintellekti kasutamine raamatupidamises levinud. Uurimistöö tugineb tehnoloogia aktsepteerimise ja kasutamise ühtsel teooria (UTAUT). Magistritöös kasutati andmete kogumise meetodina ankeetküsitlust. Andmete analüüsimisel kasutati nii kvantitatiivset kui kvalitatiivset analüüsimeetodit. Tulemustest selgus, et enim mõjutavad tehisintellekti kasutamist raamatupidamises oodatava tulemuslikkuse tegurid – soorituse paranemine, produktiivsuse suurenemine, kasulikkuse raamatupidamisülesannete täitmisel ja säästetud aeg. Tehisintellekti kasutamisele võttes on oluline kasutama õppimise kergus ja kasutamise lihtsus Oluliste inimeste soovitused avaldavad kasutajatele enam mõju kui juhtkonna ja kolleegide toetus, kuid needki on tähtsad. Hõlbustavatest teguritest on tehisintellekti rakendamisel olulised toetus tehisintellekti rakendamisel ja teadmised, mis võimaldavad tehisintellekti kasutusele võtta ja kasutada seda turvaliselt. Enamus neist, kes kasutavad tehisintellekti raamatupidamises, soovitavad kasutusele võtta ka teistel.
The use of artificial intelligence in bookkeeping is important because it allows saving important resources for the company. Despite the advantage, based on previous studies, the use of artificial intelligence in accounting is not widespread. The research is based on the Unified Theory of Technology Acceptance and Use (UTAUT). The master's thesis used a questionnaire survey as a data collection method. Both quantitative and qualitative analysis methods were used for data analysis. The results showed that the factors of expected performance in accounting have the greatest influence on the use of artificial intelligence - improved performance, increased productivity, usefulness in performing accounting tasks and saved time. When using artificial intelligence, ease of learning and ease of use are important Recommendations from important people have more impact on users than support from management and colleagues, but they are important too. Facilitating factors include support for the implementation of AI and knowledge to enable safe adoption and use of AI. Most of those who use artificial intelligence in accounting recommend that others do as well.

Kirjeldus

Magistritöö Majandusarvestuse ja finantsjuhtimise õppekaval

Märksõnad

magistritööd, tehisintellekt, raamatupidamine, UTAUT teooria

Viide

Kollektsioonid