Andmebaasi logo
 

Elektriliste sõidukite eramutele sobivate laadimisjaamade võrdlus

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

14.09.2023

Autorid

Kraak, Karl-Gustav

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Elektrisõidukid on viimastel aastatel muutunud üha populaarsemaks, selle tulemusena on elektrisõiduki laadimisjaamade nõudlus pidevalt kasvamas. Elektrisõiduki soetamisega tekib eramu omanikul vajadus laadimisjaama järgi. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on anda eramu omanikule ülevaade laadimisjaamadest, et teha laadimisjaama valikul informeeritud otsus parima laadimisjaama kasuks. Eesmärgi saavutamiseks tehti ülevaade laadimisjaamadest, võeti vaatluse alla erinevad tehnilised parameetrid seoses laadimisjaamadega ning analüüsiti ja võrreldi erinevaid elektriautode laadimisjaamade võimalusi eramu omanikule. Autor järeldab, et töö annab hea ülevaate eramu omanikule erinevat tüüpi elektriautode laadimisjaamadest ning nende valikuid mõjutavatest teguritest, et teha informeeritud otsus, valides vastavalt vajadustele kõige sobivam laadimisjaam.
Electric vehicles have become increasingly popular in recent years, resulting in a constant increase in demand for electric vehicle supply equipment. When purchasing an electric vehicle, a private property owner needs electric vehicle supply equipment to charge their vehicle. The aim of this bachelor's thesis is to provide the private property owner with an overview of electric vehicle supply equipment in order to make an informed decision when choosing the best supply equipment. To achieve this goal, an overview of electric vehicle supply equipment was made, various technical parameters related to supply equipment were examined, and different options for electric vehicle supply equipment for a private property owner were analysed and compared. The author concludes that the work provides a good overview of different types of electric vehicle supply equipment and the factors that influence their choices, enabling a private property owner to make an informed decisions when selecting the most suitable electric vehicle supply equipment based on their needs.

Kirjeldus

Bakalaureusetöö Tehnika ja tehnoloogia õppekaval

Märksõnad

bakalaureusetööd, elektriauto, laadimine, laadimise juhtimine

Viide

Kollektsioonid