Andmebaasi logo
 

Oore küla optilise andmesidevõrgu rajamine ja 0,4 kv madalpinge rekonstrueerimine

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

14.09.2023

Autorid

Umalas, Mait

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Käesolev lõputöö hõlmab endas Oore küla passiivse optilise juurdepääsuvõrgu rajamist ja 0,4 kv madalpinge rekonstrueerimist, mis on koostatud ja kooskõlastatud Enefit Connect OÜ-ga. (eelnevalt Elektrilevi OÜ) lepingulisest kohustusest välja ehitada kiire interneti ühendus piirkondades, kus teenus puudub või ei ole piisavalt kvaliteetne ning kuhu Eesti sideoperaatorid ei plaani investeerida viie aasta lõikes. Töö eesmärgiks on ära kirjeldada ja analüüsida Oore külas teostatud operaatorineutraalse sidevõrgu ja elektri rekonstrueerimise projekti teostamise protsesse. Kirjeldatakse lahti kasutatavaid sidevõrgu tehnoloogiaid ning taristute ehituse erinevaid etappe. Tuuakse välja elektriprojektiga teostatud parendused ja arvutuslikud ühe faasi liinikaitse lühisvoolud vastava alajaama fiidri lõpus olevale elektri liitumispunktile. Autor tänab käesoleva töö valmimise juures olulist abi pakkunud juhendajat Enefit Connectist Ivo Kiviselg´a ja lisaks Kaido Tuhkur´t.
The aim of this Bachelor’s thesis is to describe and analyze the planning and construction process of the operator-neutral communication network and the accompanying lowvoltage electricity reconstruction project carried out in the village of Oore. The improvements made by the electrical project and the calculated single-phase line protection short-circuit currents for the electricity connection points at the end of the feeder of the corresponding substation are highlighted.

Kirjeldus

Bakalaureusetöö Tehnika ja Tehnoloogia õppekaval

Märksõnad

bakalaureusetööd, FTTx, juurdepääsuvõrk, rekonstrueerimine, sideteenus, madalpinge, kättesaadavus, lühiskaitse

Viide

Kollektsioonid