Andmebaasi logo
 

Kaasaegsed tehnoloogiad lambakasvatuses

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

12.09.2023

Autorid

Virkus, Marwin Joseph

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Bakalaureusetöös on toodud ülevaade enimkasutatavatest tehnoloogiatest, mida lambakasvatajad on hakanud viimastel aastatel suuremal või vähemal määral kasutama. Lambakasvatajatel puudub selge ülevaade erinevatest tehnoloogiatest ning nende kasutusest. Ülevaate koostamiseks uurisin erinevaid kirjandusallikaid ja ettevõtete veebilehti, mis pakuvad lammastele mõeldud nutikaid seadmeid ja tehnoloogiaid. Kõige olulisem on EID kõrvamärkide tehnoloogia, mille abil saab lihtsalt lambaid tuvastada ning koguda nende kohta erinevaid andmeid.
The aim of this Bachelor`s thesis was to create overview of the most used technologies that sheep breeders may use in their farming systems. Sheep breeders do not have clear overview of different technologies as many smart technologies have been developed so recently and they do not know either how to use those devices. To compile the review, I studied various literature references and websites of companies that offer a number of equipment for sheep farmers. The most important technology is EID ear tag technology, because it gives information to the other devices and makes identification easier and due that it makes possible to record many production data from various devices.

Kirjeldus

Bakalaureusetöö Loomakasvatuse õppekaval

Märksõnad

bakalaureusetööd, lambakasvatus, tehnoloogia, EID

Viide

Kollektsioonid