Andmebaasi logo
 

The role of institutional innovation in the development of the Estonian forest sector

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2016

Kättesaadav alates

Autorid

Teder, Meelis

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

The aims of the thesis are to analyse how the innovation is included in the Estonian forest policy documents, to describe and analyse the main policy driven innovations in Estonian forestry governance, management of state-owned and privately owned forests and in forest industries; Additionally the competitiveness of Estonian wood industries sub-sectors is analysed by using foreign trade statistics and revealed comparative advantage indices. According to the results, the illegal logging has been one of the fostering factors for forestry legislation changes. Forestry related institutional innovations are mainly targeted at controlling the forest owners’ and forest managers’ activities. Some of the innovations, e.g. state register for the accounting of forest resource, were created for forestry authorities, but later various applications have become available to the general public In worldwide comparison based on foreign trade statistics the prefabricated buildings industry is the most competitive forest based industry subsector in Estonia. The Estonian institutional innovation and changes in legislation have influenced not only forest owners and forest management practices but the whole national forest related sector.
Doktoritöö eesmärk on analüüsida, kuidas on innovatsiooni mõistetud ja kirjeldatud Eesti metsapoliitika dokumentides, kuidas metsasektor on arenenud poliitika muutuste kontekstis ja selgitada, millised on olnud peamised innovatsioonid Eesti metsade valitsemises, riigi- ja erametsade majandamises ja metsatööstuses, mis on lähtunud poliitikast. Täiendavalt analüüsitakse Eesti peamiste puidutööstusvaldkondade väliskaubanduslikku konkurentsivõimet, kasutades väliskaubanduse statistikat ja ilmutatud suhtelise eelisega seotud indekseid. Uurimistoo tulemustest järeldub, et metsaõigusrikkumiste ja illegaalsete raiete vähendamisega seotud tegevused on olnud üheks metsamajandusega seotud innovatsiooni tõukejõuks Eestis. Mitmed seadusandlikud muudatused, mis olid suunatud metsaomanike tegevuse kontrollimiseks, kasutasid innovatiivseid lahendusi, millest mõned ei jäänud ainult metsandusametnike kontrollivahenditeks, vaid on tehtud kättesaadavaks kogu üldsusele, näiteks metsaregistri avalik veebiteenus. Võrreldes 2010. a andmetel erinevate peamiste puidu ja mööblitööstuste valdkondade väliskaubanduslikku konkurentsivõimet, oli Eestis kõige konkurentsivõimelisem kokkupandavate puitehitiste tööstus, mis omas grupis oli maailma riikide pingereas esimesel kohal. Metsandusega seotud institutsionaalsed innovatsioonid ja seadusandluse muutused ei ole mõjutanud mitte ainult kitsalt metsaomanikke ja metsa majandamise tavasid, vaid kõiki metsaga seotud rahvuslikult olulisi sektoreid Eestis.

Kirjeldus

A Thesis for applying for the degree of Doctor of Philosophy in Forestry

Märksõnad

dissertatsioonid, metsandus, metsapoliitika, innovatsioonid, mõjud, õigusaktid, analüüs, Eesti, dissertations, forestry, forest policy, innovatsioonid, impacts, legal acts, analysis, Estonia

Viide

Kollektsioonid