Andmebaasi logo
 

Changes in acute-phase proteins’ concentrations of neonatal ruminants in relation to colostrum and weight gain

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2022

Kättesaadav alates

Autorid

Peetsalu, Kristel

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Estonian University of Life Sciences

Abstrakt

Intensive farming has often led to increased spreading of pathogens in herds. After birth, neonatal ruminants are vulnerable to potential pathogens, as the syndesmochorial type of placentation prevents the transfer of antibodies from mother to foetus. Therefore, the vital immune protection will be obtained by passive immune transfer from colostrum. Colostrum contains various bioactive components, e.g. pro-inflammatory cytokines and acute-phase proteins, the effect of which on offspring is the focus of this research. A major role in protection against pathogens is played by the newborn ruminant's innate immune system, part of which is acute-phase reaction, during which the acute phase proteins are synthesised, mainly in the liver. Acute-phase proteins are used as quantitative sensitive inflammatory markers in medicine. In this thesis, the acute phase reaction during the neonatal period of reindeer calves, lambs and dairy calves was investigated by evaluating the acute phase proteins (serum amyloid A, haptoglobin, albumin, fibrinogen). Additionally, the influence of colostrum acute-phase proteins on the neonatal ruminants' acute phase reaction was evaluated. To identify the possible long-term effect of acute phase reaction in the neonatal period, the average daily weight gain in the 3, 4 and in 9 months was measured. During the neonatal period, there is a fluctuation in acute-phase proteins concentration, which is the lowest on the day of birth. The acute phase reaction on the first living week is influenced by colostrum acute phase proteins and pro-inflammatory cytokines. The acute phase reaction on the second and third week of life has a long-term influence on the animal’s growth. Knowledge of the early immunological development of a newborn ruminant allow providing a better growth environment, which means better welfare and preventing the spread of pathogens in intensive farming systems.
Mäletsejaliste intensiivse pidamisviisiga kaasnevad tihti stressirohkemad pidamistingimused, mis võivad põhjustada haigustekitajate suuremat levimust karjades. Seega on vastsündinud mäletsejaliste sünnijärgne kohanemine väliskeskkonnaga väljakutseterohke. Sünepiteliokoriaalset tüüpi platsenta ei võimalda antikehade ülekannet emaloomalt lootele, seega omandab vastsündinu oma esmase passiivse immuunsuse ternespiimast. Lisaks antikehadele sisaldab ternespiim muid bioaktiivseid komponente, sh proinflammatoorseid tsütokiine ja ägeda faasi valke, mille toime järglasele on käesoleva töö keskmes. Vastsündinu jaoks elutähtsa kaasasündinud immuunsüsteemi üheks osaks on ägeda faasi vastus, mille käigus sünteesitakse proinflammatoorsete tsütokiinide toimel ägeda faasi valke. Neid valke kasutatakse meditsiinis kvantitatiivsete sensitiivsete biomarkeritena. Väitekirjas käsitleti põhjapõdravasikate, lambatallede ja piimalehma vasikate ägeda faasi vastust neonataalperioodil. Samuti uuriti ternespiimas sisalduvate ägeda faasi valkude võimalikku mõju vastsündinu ägeda faasi vastusele. Neonataalperioodi ägeda faasi vastuse pikemaajalise mõju selgitamiseks hinnati mõõdetud parameetrite seoseid loomade mass-iibega, hinnatuna kolmandal, neljandal ja üheksandal elukuul. Vastsündinuperioodil esineb kolmel esimesel elunädalal ägeda faasi valkude seerumi amüloid A, haptoglobiini, albumiini ja fibrinogeeni muutusi. Sündimise päeval on kontsentratsioonid kõige madalamad. Looma esimese elunädala ägeda faasi vastust mõjutavad ka ternespiimas sisalduvad ägeda faasi valgud ja põletikueelsed tsütokiinid. Teise ja kolmanda elunädala ägeda faasi vastusel ehk põletikuprotsessil on pikaajalisem toime, sest see mõjutab negatiivselt looma massi-iivet. Andmed varajaste immunoloogiliste protsesside kujunemise kohta võimaldavad tootmisloomadele soodsama arengukeskkonna loomist, kus suurendatakse loomade heaolu ning piiratakse haigustekitajate levikut.

Kirjeldus

A Thesis for applying for the degree of Doctor of Philosophy in Veterinary Sciences.
Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loomaarstiteaduse erialal.

Märksõnad

dissertations, dissertatsioonid, mäletsejalised, noorloomad, ternespiim, antikehad, immuunsüsteem, ruminants, young animals, colostrum, antibodies, immune system

Viide

Kollektsioonid