Andmebaasi logo
 

100 teadusartiklit eesti keeles

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2019

Kättesaadav alates

Autorid

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Head kolleegid!
Oma inauguratsioonikõnes kutsusin meie ülikooli teadureid ja õppejõude üles avaldama Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta puhul 100 artiklit eesti keeles, kus tooksime rahvani meie uurimuste tulemused. Teeksime seda ilusas eesti keeles ja samal ajal tegeleksime ka keelehoiu ja terminiloomega, sest kui emakeelset terminit pole, tuleb see luua. Olen kõigile kirjutajatele väga tänulik, sest kokku tuli kaugelt üle 100 artikli, mis kõik on kenasti meie raamatukogu tublide inimeste käes hoiul. Aga mul on teile hoopis uus ettepanek – jätkakem sama hoogsalt ka tulevikus! Viies oma teadussaavutused rahvani ilusas eesti keeles, teenime nii igaüks üksikult kui ka ülikool tervikuna eesti ühiskonda parimal võimalikul moel!
Aitäh kõigile senistele kirjutajatele ja jõudu uute tekstide koostamisel!
Lugupidamisega Mait Klaassen

Kirjeldus

Väljaande andmete kasutamisel või tsiteerimisel palume viidata allikale

Märksõnad

artiklid, nimestikud, Eesti Maaülikool, EV100, eesti keel, teaduse populariseerimine, põllumajandus, agronoomia, veterinaaria, metsandus, geodeesia, keskkonnakaitse, ornitoloogia, bibliograafiad

Viide

Kollektsioonid