Andmebaasi logo
 

Koerte vere laktaadi ja C-reaktiivse valgu sisalduse prognostiline väärtus maokeeru korral: juhtude analüüs

dc.contributor.advisorOrro, Toomas
dc.contributor.authorKirss, Liisa
dc.date.accessioned2023-06-05T06:32:30Z
dc.date.available2023-06-05T06:32:30Z
dc.date.defensed2023-06-08
dc.date.issued2023
dc.descriptionLõputöö Veterinaarmeditsiini õppekavalest
dc.description.abstractMaokeerd on tavaliselt suurt kasvu ja tõugu koertel esinev ägedalt kulgev eluohtlik haiguslik seisnud, mille ainuke ravivõte on kirurgiline sekkumine. Olulist osa mängib kirurgilisel sekkumisel ka gastropeksia teostamine, mis vähendab maokeeru taasteket kuni 95%. Selles uurimistöös taheti välja selgitada, kas CRP kontsentratsioon vereseerumis ja laktaadi kontsentratsioon vereplasmas enne operatsiooni ja peale operatsiooni on seotud loomade ellujäämisega ning milline on nende analüüside prognostiline väärtus paranemisele ning elumusele. Antud uuringusse kuulus 10 looma, kes kõik saabusid kliinikusse erakorraliselt maokeeru kahtluse tõttu. Kõik uuringus osalenud loomad saadeti nii kiiresti kui võimalik operatsioonile. Verest mõõdeti CRP ja laktaat enne operatsiooni (T0), 4 tundi peale operatsiooni (T1) ning 24 tundi peale esimeste vereproovide võtmist (T2). Laktaadi langus post-operatiivselt on väga hea prognostiline näitaja looma paranemise osas ning mao nekroosi olemasolu prognoosimisel. Selles uuringus suri 3 looma. Mediaanväärtus plasma laktaadil oli selles uuringus ajal T0 oli 6,05 mmol/l ja ajal T1 4,65 mmol/l. Seerumi CRP mediaan oli ajal T0 6,54 mg/l ja ajal T1 34,25 mg/l. Kõikidele kasutatud artiklitele toetudes võib järeldada, et laktaadil on väga head prognostilised väärtused, et prognoosida maokeeru tagajärjel tekkinud mao nekroosi ning kudede kahjustust, mis omakorda aitab prognoosida paranemist. CRP väärtus prognostilise markerina maokeeru puhul on küsitava väärtusega ning oleks kindlasti vaja suuremahulist uuringut, et nimetatud väärtusi koos hinnata ning jõuda selgusele, kas nende koos hindamine suudab haiguse kulgu, ning ka suremust, täpsemalt prognoosida.est
dc.description.abstractGastric dilatation and volvulus (GDV) is an acute and life-threatening medical condition that usually occurs in dogs of large size and breed. The only treatment option is surgical intervention. Performing a gastropexy also plays an important role in surgical intervention, which reduces the reoccurence of gastric volvulus by up to 95%. In this study it was questioned if C- reactive protein (CRP) and lactate concentrations in blood before and after surgery have a prognostic value of recovery and survival. In the study, there were 10 animals, all of which arrived at the clinic as an emergency because of suspected gastric torsion. All animals participating in the study were sent for surgery as soon as possible. CRP and lactate were measured in blood before surgery (T0), 4 hours after surgery (T1) and 24 hours after taking the first blood samples (T2). The decrease in lactate post-operatively is a very good prognostic indicator for the recovery of the animal and for predicting the presence of gastric necrosis. 3 animals died in this study. The median value of plasma lactate in this study was 6.05 mmol/l at the time T0 and 4.65 mmol/l at the time T1. Median serum CRP was 6.54 mg/l at the time T0 and 34.25 mg/l at time T1. Based on all the articles used, it can be concluded that lactate has very good prognostic values to predict gastric necrosis and tissue damage caused by gastric volvulus, which in turn helps to predict recovery. The value of CRP as a prognostic marker for GDV is still questionable, and a large-scale study would definitely be needed to evaluate the mentioned values together to find out whether their combined evaluation can provide a more accurate assessment of the course of the disease and mortality.eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/8466
dc.publisherEesti Maaülikoolest
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectlaktaatest
dc.subjectC-reaktiivne valkest
dc.subjectmao laienemine ja keerdest
dc.subjectkoerest
dc.titleKoerte vere laktaadi ja C-reaktiivse valgu sisalduse prognostiline väärtus maokeeru korral: juhtude analüüsest
dc.title.alternativePrognostic values of lactate and C-reactive protein of gastric dilatation and volvulus in dogs: case series study Prognostic factors of lactate and c-reactive protein of gastric dilatation and volvulus in dogseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
rioxxterms.freetoread.startdate08.09.2023

Failid

Originaal pakett

Nüüd näidatakse 1 - 2 2
Laen...
Pisipilt
Nimi:
Kirss_lõputöö_2023.pdf
Suurus:
1.62 MB
Formaat:
Adobe Portable Document Format
Kirjeldus:
Täistekst
Pisipilt ei ole saadaval
Nimi:
Liisa_Kirss_retsensioon.asice
Suurus:
36.21 KB
Formaat:
Kirjeldus:
Retsensioon (ei avalikustata)

Kollektsioonid