Andmebaasi logo
 

The effect of fecal microbiota transplantation on fecal short-chain fatty acids and consistency in dogs with tylosin-responsive enteropathy

dc.contributor.advisorSpillmann, Thomas (advisor)
dc.contributor.advisorHuhtinen, Mirja (advisor)
dc.contributor.advisorPeetsalu, Kristel (advisor)
dc.contributor.authorÖljymäki, Essi
dc.date.accessioned2024-05-15T08:10:00Z
dc.date.available2024-05-15T08:10:00Z
dc.date.defensed2024-06-13
dc.date.issued2024
dc.descriptionFinal Thesis Curriculum in Veterinary Medicineeng
dc.description.abstractTylosin-responsive enteropathy (TRE) poses a clinical challenge characterized by chronic gastrointestinal signs and dysbiosis in the gut microbiota. Antibiotics have led to concerns regarding antimicrobial resistance, adding complexity to managing this disease. The impact of antibiotics on microbial diversity, composition, and function can lead to significant alterations in bacterial metabolites, and increases in potentially pathogenic bacteria. Fecal microbiota transplantation (FMT) aims to restore the microbiota and its functionality, potentially reducing the need for antibiotics in TRE treatment. This study investigates the efficacy of FMT in TRE management, focusing on its effects on fecal consistency score (FCS), fecal dry matter (DM), and short-chain fatty acid (SCFA) levels. Fourteen TRE dogs participated in a randomized, double-blind clinical trial, receiving either FMT (n=7) or placebo (n=6, with 1 exclusion) for 4 weeks, followed by a 4-week follow-up period. After 4 weeks of treatment, dogs in the FMT group showed significantly lower FCS and higher fecal DM compared to the placebo group, with a moderate negative correlation between FCS and fecal DM levels. However, no significant differences were observed in SCFA levels between the treatment groups. These findings suggest that FMT may be beneficial in improving diarrhea in TRE dogs by improving fecal consistency and DM, potentially reducing reliance on antibiotics. Further research is needed to investigate in larger number of affected dogs the effects of FMT on intestinal microbiota and its role in TRE treatment strategies.eng
dc.description.abstractTülosiinile reageerivat enteropaatiat (TRE) iseloomustavad kroonilised seedetrakti nähud ja soolestiku mikrobioota düsbioos. Haiguse ravimist raskendab antimikroobse resistentsuse tekkimise oht. Antibiootikumide mõju mikroobide mitmekesisusele ja funktsioonile võib kaasa tuua olulisi muutusi bakteriaalsetes metaboliitides ning patogeensete bakterite arvu potentsiaalse suurenemise. Fekaalse mikrobioota siirdamise (fecal microbiota transplantation, FMT) eesmärk on taastada soolestiku mikrobioota ja selle funktsionaalsus, mis võib vähendada antibiootikumiravi vajadust. Töös uuriti FMT efektiivsust TRE ravis, st millist mõju avaldab FMT fekaalse konsistentsi skoorile, fekaalse kuivaine sisaldusele ja lühikese ahelaga rasvhapete tasemele. Randomiseeritud topeltpimedas kliinilises uuringus osales neliteist TRE diagnoosiga koera. Nelja nädala jooksul siirati seitsmele koerale fekaalset mikrobiootat ja kuuele manustati platseebot, millele järgnes neljanädalane jälgimisperiood. Pärast neljanädalast ravi täheldati FMT rühma koertel oluliselt madalamat fekaalse konsistentsi skoori ja suuremat fekaalse kuivaine sisaldust võrreldes platseeborühmaga. Lisaks tuvastati mõõdukas negatiivne korrelatsioon fekaalse konsistentsi skoori ja fekaalse kuivaine sisalduse vahel. Ravirühmade vahel ei täheldatud erinevusi lühikese ahelaga rasvhapetes. Tulemused näitavad, et FMT võib olla kasulik kõhulahtisuse ravimisel, sest parandab rooja konsistentsi ja fekaalse kuivaine sisaldust, mis võib vähendada antibiootikumide kasutamise vajadust. Vaja on täiendavaid uuringuid, et uurida rohkematel koertel FMT mõju soolestiku mikrobiootale ja rolli TRE raviskeemis.est
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/8963
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.rightsinfo:eu-repo/date/embargoEnd/2029-06-13
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectmaster thesiseng
dc.subjectantibiotic-responsive enteropathyeng
dc.subjectchronic enteropathyeng
dc.subjectfecal microbiota transplantationeng
dc.subjecttylosineng
dc.subjectfecal consistencyeng
dc.subjectshort-chain fatty acideng
dc.titleThe effect of fecal microbiota transplantation on fecal short-chain fatty acids and consistency in dogs with tylosin-responsive enteropathyeng
dc.title.alternativeTülosiinile reageeriva enteropaatia korral koertel fekaalse mikrobioota siirdamise mõju lühikese ahelaga rasvhapetele ja rooja konsistentsileest
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
rioxxterms.freetoread.startdate13.06.2029

Failid

Originaal pakett

Nüüd näidatakse 1 - 1 1
Pisipilt ei ole saadaval
Nimi:
Öljymäki_final thesis_2024.pdf
Suurus:
939.66 KB
Formaat:
Adobe Portable Document Format

Kollektsioonid