Andmebaasi logo
 

Jagatud veoskeemiga hübriidajami effektiivsuse analüüs

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

15.09.2023

Autorid

Auväärt, Priit

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Lõputöö eesmärk on modelleerida dünaamika karakteristikud sportliku vabaajasõiduki erinevate jõuallikate kohta. Töös leitakse vastus küsimusele, kas on otstarbekas tehnilises ning rahalises mõttes lisada sõidukile elektriajam ja sellega kaasnevad süsteemid ning seda kõike optimaalseima kiirenduse saavutamise seisukohast. Kütusekulu ja energiasäästlikus jäetakse lõputöös põhifookusest välja, kuigi teemat puudutatakse, kuna see on hübriidlahenduste puhul aktuaalne ja oluline. Erinevad arvutused tehakse Scilab matemaatilise modelleerimise keskkonnas ning nende tulemusi analüüsiti. Tulemustest lähtus, et elektriajami lisamine sisepõlemismootoriga sõidukile annab juurde küll kiirenduses, küll lisab aga sõiduki ehitusele keerukust ning üldmassi. Lihtsam ning odavam on parema kiirendusvõime saavutamiseks forsseerida olemasolevat sõiduki sisepõlemismootorit. Võimalike edasiarendustena saab loodud Scilabi mudelit kasutada kõikvõimalike dünaamika arvutuste jaoks.
The aim of the thesis is to model various characteristics of a sports recreational vehicle, when it is using internal combustion engine as main power source or hybrid solution. Main goal of the work presents and finds a solution to the question of whether it is technically and financially feasible to add an electric drive unit and all the subsystems to the vehicle, and all this from the perspective of achieving the most optimal acceleration. Fuel consumption and energy efficiency are left out of the main focus of the thesis, although the topic is touched upon because it is relevant and important for a hybrid solution. Various calculations are performed in the Scilab mathematical modeling environment and their results are analyzed. The results showed that adding an electric drive to a vehicle with an internal combustion engine increases acceleration, but adds complexity to the vehicle's construction and overall weight. It is easier and cheaper to boost the existing vehicle's internal combustion engine to achieve better acceleration. As possible further developments, the created Scilab model can be used for all kinds of dynamics calculations.

Kirjeldus

Magistritöö Tootmistehnika õppekaval

Märksõnad

magistritööd, hübriid, jagatud veoskeem, kiirendus, mõttekus, kaal, hind, Scilab

Viide

Kollektsioonid