Andmebaasi logo
 

Elektriauto akude seisundi hindamise meetodid

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2024

Kättesaadav alates

11.09.2024

Autorid

Roo, Rivo

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Elektriautode arv nii Eestis kui ka kogu maailmas on viimase kümnekonna aasta jooksul jõudsalt kasvanud. Sellega seoses on tõusnud nõudlus akude järele ning vajadus akusid säästlikult kasutada. Elektriauto akude seisundit iseloomustavad mitmed näitajad nagu aku laetuse tase, aku terviseseisund, järelejäänud kasulik eluiga. Selliseid parameetreid ei saa otse mõõta, vaid teiste, mõõdetavate parameetrite alusel hinnata. Keerukamaid mõõtmisi ja uuringuid saab teha laboris, kuid elektriauto aku seisundit on vaja adekvaatselt hinnata pidevalt, et tagada efektiivne ja ohutu akukasutus. Laboris on võimalik teha mitmeid mõõtmisi ning koguda andmeid akuelemendi laadimis- ja tühjendamisandmeid. Nende alusel saab uurida akuelemendi vananemist, mis väljendub laadimistsüklite lühenemises ja akuelementi salvestatava kasuliku energiahulga vähenemises. Samuti suureneb aku vananedes aku sisetakistus. Seoste leidmine aku vananemist iseloomustavate suuruste muutuste vahel aitab akude seisundi hindamist täpsemaks muuta. Töös analüüsitakse Maaülikooli energiavarustuse laborist pärinevaid akuelemendi vananemisandmeid. Andmetest on välja loetav laadimis- ja tühjenemistsüklite lühenemine ning mahutavuse vähenemine akuelemendi vananedes.
The number of electric cars in Estonia, as well as globally, has significantly increased over the past decade. Consequently, the demand for batteries has risen, highlighting the need for efficient battery utilization. The condition of an electric car battery is characterized by various indicators such as the driving range, state of charge, state of health, and remaining useful life. These parameters cannot be directly measured but can be estimated based on other measurable parameters. Charging and discharging data of battery cells can be collected in the laboratory and used to study the aging of battery cells. As the battery ages, its capacity decreases and internal resistance increases. Finding correlations between the parameters that characterize battery aging helps improve the accuracy of battery condition assessments. This study analyzes battery aging data from a laboratory at the Estonian University of Life Sciences. The data reveals shortening of the charging and discharging cycles and a decrease in capacity as the battery ages.

Kirjeldus

Bakalaureusetöö Tehnika ja tehnoloogia õppekaval

Märksõnad

bakalaureusetööd, liitiumioonaku, sisetakistus, aku terviseseisund

Viide

Kollektsioonid