Andmebaasi logo
 

Kõrvenõgese (Urtica dioica L.) kasutusvõimalused maheviljeluses

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2017

Kättesaadav alates

Autorid

Deniz, Angeliina

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Maheviljeluses on sünteetiliste taimekaitsevahendite kasutamine rangelt reguleeritud või keelatud, seega on oluline leida nendele efektiivseid alternatiivseid meetodeid. Kuna kõrvenõgest kasutatakse järjest rohkem mahepõllumajanduses, on oluline teada kuidas ta mõjub teistele taimedele või mullale. Töö eesmärgiks oli välja selgitada teaduskirjanduse baasil, mil moel on võimalik kasutada kõrvenõgest põllu- ja aiakultuuride maheviljeluses. Kõrvenõgesest valmistatud leotiseid saab kasutada kasvu- ja arengustimulaatorina, väetisena, mullaparandajana, püüniskultuuri ja seltsilistaimena ning kahjurputukate ja taimehaiguste tõrjeks. Kõrvenõgeseleotis muudab mineraalained kättesaadavamaks, mis soodustab taime kasvu ja arengut ning lehed muutuvad rohelisemaks. Kõrvenõgeseleotise kasutamine kasvu- ja arengustimulaatorina annab parima tulemuse kasvuperioodi esimesel poolel. Kõrvenõges akumuleerib endasse lämmastikühendeid, seega saab taime kasutada mulla rikastamiseks lämmastikuga. Kõrvenõgese kasvatamisega saab takistada mullaerosiooni, mulla kooriku teket ning pärssida mulla kuivamist. Kõrvenõgeseleotis parandab mullastruktuuri, -hingamise aktiivsust ja veehoiuvõimet ning tõstab mulla pH-d. Leotis piirab veel ka lehetäide, lehekirpude, lestade ja kilptäide ning nematoodide levikut, mõjudes neile peletavalt. Erinevatele putukatele on leotise mõju erinev. Kõrvenõgeseleotisega satuvad taime lehtedele erinevad mikroobid, mis mõjuvad alla suruvalt haigustekitajatele. Kuna kõrvenõges on paljudele lehetäide vaenlastele toidutaimeks, siis saab seda kasutada püüniskultuurina. Edaspidi võiks uurida kõrvenõgese mõju erinevatele kahjuritele.
In organic farming, the use of synthetic substances is prohibited or strictly limited, therefore it is important to find effective alternative methods. Because nettle is used more and more in organic production, it is important to know the impact of stinging nettle to other plants and soil. The aim of this study was to give an overview about the main uses of stinging nettle in organic farming. This study is based on scientific literature. Stinging nettle is used as growth and development stimulator, fertilizer, soil improver, pesticide and is good trap culture and companion plant. Various positive effects, such as increased growth, darker green leaves have been noticed on other plants. This effect probably depends on better accessibility of some minerals. Stinging nettle infusion, as growth stimulator, gives the best results in the first half of the growing season. Stinging nettle can be used to enrich the soil with nitrogen, thus stinging nettle accumulates nitrogenous compounds. Its cultivation was found to protect the soil against erosion, crusting and drying. Also, its infusion can improve soil structure, respiration activity, water holding capacity and raises soil pH. Infusion can inhibit the spread of aphids, psyllids, mites, scales and nematodes. Stinging nettle has a repellent effect on insects. Different insect species responded quite differently to the stinging nettle infusions. Stinging nettle infusion contains many different microbes which can inhibit the spread of different plant pathogens. Since stinging nettle is good a food plant for aphids’ natural enemies, it can be used as trap culture near the main crop. In further studies, it would be important to study the impact of stinging nettle to different species of pests.

Kirjeldus

Bakalaureusetöö Aianduse õppekaval

Märksõnad

bakalaureusetööd, taimsed leotised, väetised, taimekaitsevahendid, kasvu stimulaatorid, seltsilistaimed

Viide

Kollektsioonid