Andmebaasi logo
 

Comparison of muscle enzyme values of Icelandic horses with other breeds

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2024

Kättesaadav alates

13.09.2024

Autorid

Kaipainen, Jenni

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Icelandic horses have been bred in isolation for over a millennium. Because of the isolation and the small genetic pool, there are some breed specific peculiarities, and some studies have shown that there are differences in the blood serum variables of Icelandic horses compared to other breeds. The aim of this study was to find out, if the muscle enzymes, creatine kinase (CK) and aspartate aminotransferase (AST) has different activity compared to those of ponies, Finnish horses, and other horse breeds. The study was made retrospectively, and muscle enzyme activity of 50 Icelandic horse was compared to those of 75 horses and ponies of different breeds. Horses with any clinical acute condition that is known to affect these values (such as colic or acute lameness), and horses under 1 year old were left out of this study. The results showed, that sex and age did not have effect on the muscle enzyme activity (p-values > 0.502). There was no statistically significant difference in CK and AST activity between Icelandic horses, ponies, Finnish horses, and other horse breeds (p-values 0.460 and 0.171).
Islandi hobuseid on aretatud üle tuhande aasta. Isolatsiooni ja väikese geneetilise varieeruvuse tõttu on neil mõned tõuspetsiifilised iseärasused ja osad uuringud on leidnud Islandi hobuste vereseerumi parameetrite erinevusi võrreldes teiste tõugudega. Töö eesmärk oli selgitada, et kas selle tõu hobuste lihasensüümid kreatiin kinaas (CK) ja aspartaat aminotransferaas (AST) olid erineva väärtusega võrreldes ponide, Soome hobuste ja mõnede teiste hobusetõugudega. Retrospektiivselt võrreldi 50 Islandi hobuse lihasensüümide aktiivsust 75-e muud tõugu hobuste ja ponide lihasensüümide aktiivsusega. Hobused sellise kliinilise seisundiga, mida teatakse mõjutavat nende ensüümide aktiivsust veres (nagu näiteks koolikud või akuutne laminiit) ja alla 1 aasta vanused hobused jäeti uuringust välja. Uuringu tulemused näitasid, et sugu ja vanus ei mõjutanud hobuste lihasensüümide aktiivsust (p > 0.502) veres. Samuti ei leitud Islandi hobuste CK ja AST aktiivsuses statistilist erinevust võrreldes ponide, Soome hobuste ja muude hobusetõugudega (p = 0.460 ja 0.171).

Kirjeldus

Final Thesis Curriculum in Veterinary Medicine

Märksõnad

magistritööd, master thesis, muscle enzymes, creatine kinase, aspartate aminotransferase, genetic pool, Icelandic horse

Viide

Kollektsioonid