Andmebaasi logo
 

Piima tootmise ja töötlemise efektiivsus Saidafarm OÜ-s aastatel 2015-2019

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2020

Kättesaadav alates

04.09.2025

Autorid

Sarv, Ain

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Piimakarjakasvatus on läbi aegade olnud Eesti jaoks oluline tootmissuund. Mahepiima tootmisel ja töötlemisel on roll tervisliku toidu ja loodushoidlike väärtuste pakkujana Eesti tarbijale. Kuigi mahetootmisega tegelevad ettevõtjad tegutsevad sageli just ebasoodsamates loodustingimustes, kus põllukultuuride saagikus ja sellest tulenevalt ka lehmade piimatoodang on madal, tuleb ka neil tagada majanduslik jätkusuutlikkus. Bakalaureusetöö eesmärk on selgitada välja piimatootmise ja töötlemise efektiivsus mahepõllumajandusliku tootmisega ettevõttes Saidafarm OÜ.
Dairy farming has always been an important production branch in Estonia. Production and processing of organic dairy milk serves an important role in providing healthy food and nature conservation values for Estonian consumers. Although organic companies often operate in less favourable natural conditions, where crop yields and consequently cow's milk production are low, they must also ensure economic sustainability. The aim of the bachelor's thesis is to find out the efficiency of milk production and processing in an organic production company Saidafarm Ltd.

Kirjeldus

Bakalaureusetöö Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekaval

Märksõnad

bakalaureusetööd

Viide

Kollektsioonid