Andmebaasi logo
 

Lehmade kinnisperioodiaegse udararavi juhis

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2017, 2019

Kättesaadav alates

Autorid

Kalmus, Piret (koostaja)

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Abstrakt

Lehmad vajavad piisava pikkusega kinnisperioodi, mil udarakude taastub toimunud laktatsioonist ning piima tootvad rakud uuenevad. Selleks kulub keskmiselt kuus kuni kaheksa nädalat ja seetõttu loetakse optimaalseks kinnisperioodi pikkuseks 45-60 päeva. Laktatsiooni jooksul tekkinud udaranakkuste raviks kasutatakse kinnisperioodiaegset mastiidiravi pikatoimeliste antibiootikumidega (KAB). Pärast viimast lüpsi nisasse viidud antibiootikumid kõrvaldavad olemasoleva udaranakkuse ning tapavad mikroobid, kes tungivad udarasse kinnijäämise järgselt. Vältimaks uute udaranakkuste tekkimist kinnisperioodi, manustatakse pärast viimast lüpsi kõikidesse nisadesse vismutnitraati sisaldav suspensioon (nisasisene „kaitsekork“). Nisajuha kunstliku sulgemise eesmärgiks on udara kaitsmine keskkonnast tulevate bakterite eest kogu kinnisperioodi vältel. Lehma kinnijäämise eel tuleb otsustada, kas antibiootikumiravi tuleb kasutada karjas kõikidele lehmadele või saab seda teha ainult teatud lehmadele. Selline otsustamine aitab kaasa antibiootikumide kasutamise vähendamisele ja väldib mikroobide resistentsuse arenemist.
Коровам необходим сухостойный период достаточной продолжительности, в течении которого вымя восстанавливается от предыдущей лактации и обновляются вырабатывающие молоко клетки. На это требуется в среднем от шести до восьми недель и поэтому считается, что продолжительность оптимального сухостойного периода должна быть 45-60 дней. Для лечения инфекций вымени, возникших во врем лактации, используется лечение мастита в сухостойный период с применением антибиотиков пролонгированного действия (KAB). Антибиотики, введённые в сосок после последней дойки, элиминируют из вымени не только уже имеющуюся инфекцию, но и воспаление, вызванное бактериями, попавшими в вымя уже после запуска. Для предотвращения новой инфекции вымени после запуска и до отёла, или во время всего сухостойного периода, можно использовать закупорку соскового канала суспензией на основе нитрата висмута (внитрисосковaя „защитная пробка“). Целью искусственного закрытия соскового канала является защита вымени от бактерий окружающей среды во время всего сухостойного пероида. Перед запуском коровы следует решить нужно ли использовать лечение антибиотиками для всех коров или такое лечение можно провести только конкректным коровам. Принятие такого решения поможет уменьшить использование антибиотиков и предотвратить развитие резистентности микробов.

Kirjeldus

Märksõnad

lehmad, kinnisperiood, udarahaigused, ravijuhendid, teabematerjalid

Viide

Kollektsioonid