Andmebaasi logo
 

Selected heavy metals, rodenticides, and infectious diseases of Eurasian eagle-owls (Bubo bubo) in Northern Baltics

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

09.09.2023

Autorid

Soomets, Kirke

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

The Eurasian eagle-owl (Bubo bubo) is the largest owl in Europe, yet not much is known about the causes of their mortality and morbidity in the region. Their population has decreased rapidly in the last few decades and nowadays they are placed under I category protection in Estonia. At the moment, the main reasons for their high mortality are thought to be anthropogenic. These factors include intensive deforestation, change in their habitats and lack of food, which have forced them to move out of their natural habitats from inland to coastal areas. In addition, the pollution of environment with heavy metals such as lead, mercury, cadmium, and the usage of toxic rodenticides are speculated to have a negative effect on their health. Natural factors decreasing the eagle-owl’s population in Estonia are rivalry, injuries and infectious diseases, including viral, bacterial, parasitic and fungal diseases. Included in this study were 16 birds, who were all tested for traces of mercury, lead and cadmium. All of the samples had some levels of heavy metals in them, but noteworthy are three mercury concentrations, which exceeded the level of possible poisoning. The concentrations of lead and cadmium were found to be insignificant. One of the tested birds turned out to be infected with avian influenza virus (AIV) strand HPAI H5N8 and one pool of five birds tested positive for infectious bursal disease virus (IBDV). Further collection of samples and testing is advised, in order to have a better understanding of the situation of Eurasian eagle-owls in the Northern Baltics.
Kassikakud (Bubo bubo) on suurimad kakulised Euroopas, kuid vähe on teada nende suremuse ja haigestumise põhjustest. Kassikakkude populatsioon Eestis on viimaste aastakümnetega vähenenud kiirelt ning tänaseks on nad paigutatud I kategooria kaitseliikide sekka. Pesitsuspaikade muutused, häirimine ning ümbritseva keskkonna saastamine raskemetallidega nagu elavhõbe, plii ja kaadmium, ning liigne antikoagulantsete rodentitsiidide kasutamine on hetkel peamised teadaolevad negatiivsed antropogeensed faktorid, mida seostatakse nende arvukuse vähenemisega. Intensiivne metsade raie ning sobivate toiduallikate vähesus on sundinud kassikakke kolima endale eelistatud elupaikadest rohkem rannikule ning saartele. Looduslikud faktorid, mis ohustavad kassikakke, on kisklus teiste lindudega, vigastused ning erinevad nakkushaigused. Antud uuringusse kaasati 16 lindu, kellelt kogutud proove testiti elavhõbeda, plii ja kaadmiumi vastu. Kõik proovid sisaldasid mingil määral raskemetalle, kuid plii ja kaadmiumi väärtused jäid alla olulise taseme. Kolm elavhõbeda proovi aga ületasid taseme, mis võib teadaolevalt põhjustada haigestumist. Üks testitud lindudest osutus positiivseks linnugripi HPAI H5N8 tüve suhtes ning üks viiest linnust koosnenud koondproov osutus positiivseks lindude nakkava bursiidi ehk Gumboro haiguse suhtes. Antud töö annab ülevaate hetkel kättesaadavatest andmetest Põhja-Baltikumi kassikakkude populatsiooni kohta, kuid täpsema ülevaate saamiseks oleksid vajalikud edasised uuringud.

Kirjeldus

Final Thesis Curriculum in Veterinary Medicine

Märksõnad

magistritööd, master thesis, heavy metals, rodenticides, Bubo bubo, avian influenza virus

Viide

Kollektsioonid